Nieuws

Activiteiten

HB-Café Arnhem 25-04-2014: Hooggevoelig, heel gewoon bij hoogbegaafdheid

25 april 2014 in De Coehoorn in Arnhem

Veel mensen die hoogbegaafd zijn, hebben ook een grotere gevoeligheid. Voor indrukken die ‘van buiten’ komen, zintuiglijke prikkels dus. Maar vaak ook voor indrukken ‘van binnen’, ze beleven hun emoties intenser dan gemiddeld.

Psychologe Eva Pama gaat tijdens deze avond in op hooggevoeligheid. Dit doet zij vanuit haar ervaringen bij de organisatie ‘Hooggevoelig heel gewoon’. Het HB-Café in Zwolle met hetzelfde thema was zeer verhelderend en een groot succes, mis het dus niet!

Lees meer...

Projectennieuws

Workshop vooroordelen hoogbegaafdheid tijdens Festival van Talent op 29 maart 2014

Hoogbegaafd betekent hoogopgeleid …
Hoogbegaafden hebben slechte sociale vaardigheden …
Alleen met een IQ-test kun je vaststellen of iemand hoogbegaafd is.

Herkent u deze vooroordelen? Kloppen deze stellingen?

Lees meer...

Instituut Nieuws

IHBV ontvangt ANBI-status per 1-1-2013

Vandaag heeft de Belastingdienst ons medegedeeld dat we met terugwerkende kracht, namelijk per 1-1-2013 als algemeen nut beogende instelling aangemerkt zijn.

Lees meer...

Ander nieuws

IHBV op Festival van Talent

Op 29 maart vindt opnieuw het Festival van Talent plaats. Net als voorgaande jaren zal het IHBV hier de hele dag aanwezig zijn.

Op de infomarkt is een stand van het IHBV. Om 11.00 uur geven Madelène Schippers en Noks Nauta een workshop met het vooroordelenspel en om 13.00 uur geeft Noks Nauta een workshop Ik ben ‘lekker’ boos.

Zie www.festivalvantalent.nl voor meer informatie.

Loopbaanbegleiding van hoogbegaafden onder aandacht in Loopbaanvisie

In oktober 2013 verscheen in het tijdschrift Loopbaanvisie een artikel van Ria Freijsen & Jacqueline Kruunenberg over loopbaancoaching van hoogbegaafden, met als ondertitel: Aanpassen is geen optie. Loopbaanvisie een onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional.

Wij kregen toestemming het artikel op de site van het IHBV te publiceren.

IHBV zoekt redacteur Wetenschap

Het bestuur van het IHBV zoekt een vrijwilliger als redacteur Wetenschap.

Lees meer...

SENG conference ‘Warm a gifted heart’

Van 19 t/m 21 juli namen Noks Nauta en Ido van der Waal deel aan de SENG-conferentie Warm A Gifted Heart, waar deskundigen en belangstellenden ideeën uitwisselden over de begeleiding van hoogbegaafden. Hoewel SENG zich van oudsher vooral richt op kinderen en jongeren, was er dit jaar ook een parallelprogramma over hoogbegaafde volwassenen.

De presentaties van Noks en Ido over hoogbegaafde senioren, arbeidsconflicten van hoogbegaafden en hoogbegaafden bij de dokter werden gewaardeerd en leverden diverse nieuwe en zinvolle internationale contacten op. Als toehoorders bij veel andere presentaties ontdekten Noks en Ido dat de situatie voor hoogbegaafden in de VS niet zo rooskleurig is als hier in Nederland wel wordt gedacht. Er werd hier en daar zelfs gefluisterd: Don't say the G-word'....

Lees meer...

Briljante geesten zijn al aanwezig

Op 8 maart jl verscheen in Trouw een artikel onder de kop: ‘Haal briljante geesten hierheen’. Het betrof een interview met enkele consultants over innoverend uit de crisis komen. De consultants menen dat het onderwijs in Nederland teveel gericht is op de middelmaat en te weinig op echte toppers.

Noks Nauta schreef een reactie hierop die vandaag (19 maart) op de Podiumpagina van Trouw is gepubliceerd. Die briljante geesten zijn al aanwezig. Immers 2,3 procent van de bevolking heeft per definitie een zeer hoog IQ en op basis daarvan uitzonderlijke potenties. Hun potenties komen nu echter om diverse redenen niet tot uiting in hoge prestaties. Daarom moeten hoogbegaafden eerder herkend worden, zodat zij meer gemotiveerd zullen zijn in het onderwijs en waardoor er minder hoogbegaafden afhaken op school of op het werk en minder vaak cliënt in de GGZ worden.

Voor sommige briljante geesten kan een tussenpersoon (een go-between) helpen om hun potentie effectief in te zetten.

Klik hier voor het artikel

Lees meer...

Onderzoek werkbeleving van hoogbegaafden door Universiteit van Utrecht

Voor het eerst zijn er nu kwantitatieve gegevens beschikbaar over de werkbeleving van hoogbegaafde volwassenen! In het kader van een onderzoek naar werkbeleving vanuit de Universiteit van Utrecht (Sociale en Organisatie Psychologie o.l.v. prof dr Toon Taris) is in 2012 ook een groep hoogbegaafden onderzocht (onderzoeker mw drs G. Reijseger). De eerste vragenlijst is afgenomen in april/mei 2012. De respons was met meer dan 1250 hoogbegaafde deelnemers overweldigend. De tweede vragenlijst zal naar verwachting in februari/ maart 2013 worden afgenomen bij dezelfde mensen.

Lees meer...

Gezocht: hoogbegaafde werknemers of als zelfstandige werkzaam, voor uniek onderzoek Universiteit Utrecht

Hoe sta jij in je werk? Worden je talenten optimaal benut? Zit je juist prima op je plek, of verveel je je misschien? En hoe ga jij om met je werk en de mensen in je werkomgeving – en zij met jou?

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht voeren samen met o.a. het IHBV een onderzoek uit naar hoogbegaafden en werk.

Klik om naar de vragenlijst te gaan

Lees meer...

Twee wetenschappelijke publicaties over hoogbegaafden van Pieternel Dijkstra et al.

Enkele jaren geleden verrichte Pieternel Dijkstra een onderzoek onder Mensaleden in Nederland naar partnerrelaties van hoogbegaafden. Ze heeft daar ook humorstijlen bij onderzocht.
Recent verschenen er twee wetenschappelijke publicaties, één over partnerrelaties van hoogbegaafden en één over de relatie tussen humorstijl en welbevinden.

De samenvattingen van de artikelen zijn hier te lezen:

Lees meer...

Wat is de ‘ideale’ leidinggevende volgens Mensaleden?

tl_files/Afbeeldingen/Logo's/Logo IHBV.png

Welke ervaringen hebben hoogbegaafden als werknemers met hun leidinggevenden? Wat vinden zij goede leidinggevenden?

In een onderzoek onder ruim 130 leden van Mensa Nederland inventariseerden Sieuwke Ronner, Noks Nauta en Donatienne Brasseur begin 2011 wat hoogbegaafde werknemers zelf op dit gebied hebben ervaren. Daar werd ook gevraagd om aanbevelingen voor de leidinggevenden van hoogbegaafde werknemers.  

 

Lees meer...

Aandacht voor hoogbegaafde studenten aan de Open Universiteit

tl_files/Afbeeldingen/Logo's/OU.PNG

Aandacht voor hoogbegaafde studenten aan de Open Universiteit

De Open Universiteit wil aandacht gaan besteden aan hoogbegaafde studenten. In een artikel in het blad Modulair (3 februari 2012) beschrijven Noks Nauta (IHBV) en Leonie Heldens (regionaal studievoorlichter OU) in het kort de vragen die veel hoogbegaafde studenten zichzelf stellen, zoals: Wat is er toch met mij aan de hand? of: Waarom haal ik de tentamens niet terwijl ik de stof wel beheers?

 

Lees meer...

Ongekend Hoogbegaafd

tl_files/Afbeeldingen/Diverse afbeeldingen/Ongekend hoogbegaafd.pngOngekend hoogbegaafd - 13 portretten

Eind augustus verscheen het boek ‘Ongekend hoogbegaafd - 13 portretten’ van Jacqueline Lucas. De publicatie werd bij trainingscentrum De Baak aangegrepen om met klanten en andere belangstellenden over hoogbegaafdheid in gesprek te gaan. Het thema van de middag werd ‘Talent oogsten’. En het motto: ‘Groot talent gaat wel eens in een klein hoekje zitten. Nodig het uit!’

 

Lees meer...