Doelgroepen

Het IHBV richt zich op drie verschillende doelgroepen.

De uiteindelijke doelgroep bestaat uit de hoogbegaafde volwassenen zelf en hun directe privé-omgeving.

De intermediaire doelgroep wordt gevormd door HRM-ers, werkgevers- en werknemersorganisaties, begeleidings- en zorgprofessionals, belangengroepen en verenigingen voor hoogbegaafden.

Daarnaast richt het IHBV zich op de media, politiek, overheid, hoger onderwijs en andere non-gouvernementele organisaties.