Welkom op de website van het IHBV

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen:

  • is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren;
  • is een stichting volledig gedragen door vrijwilligers;
  • is opgericht op 23 april 2010 en is per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI);
  • is landelijk actief en organiseert HB-Cafés door het hele land en in in Vlaanderen. Je vindt de HB-Cafés hier.
Bericht lezen

Bestuursbericht

In het opiniestuk Verkeerd etiket. Hoogbegaafden krijgen vaak onterecht de diagnose autisme: dat is schadelijk dat op 20 oktober 2023 verscheen in Trouw, hebben de auteurs Noks Nauta en Willem de Boer op persoonlijke titel hun eigen standpunten en meningen gedeeld. Het bestuur van de stichting Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) was niet betrokken bij de totstandkoming van dit stuk.

Het IHBV betreurt de ophef die is ontstaan over dit opiniestuk en kent Noks Nauta en Willem de Boer als betrokken personen, die dit artikel met goede intenties en uit oprechte bezorgdheid hebben geschreven.

Noks is een gewaardeerd vrijwilliger en erebestuurslid van het IHBV maar zij is, in tegenstelling tot hetgeen door Trouw is vermeld, niet verbonden aan het IHBV als psycholoog.
Het IHBV is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen en is geen hulpverleningsinstantie.

Bericht lezen

Aandacht voor hoogbegaafde ouderen 

Op 6 oktober is het nationale ouderendag. Vanuit het IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, vragen we graag aandacht voor hoogbegaafdheid bij ouderen. Aandacht voor deze doelgroep staat nog in de kinderschoenen, maar blijkt van groot belang voor het welbevinden. De (dus nog wel beperkte) kennis over hoogbegaafde ouderen hebben we vastgelegd in leaflets (zie Leaflets – IHBV) en in een boek (zie Hoogbegaafde senioren – IHBV). Ook is er een kennisdossier: HB-senioren – IHBV.

Vanuit de werkgroep Hoogbegaafde senioren van het IHBV zijn wij ook beschikbaar voor presentaties over dit thema. Heeft u interesse, stuurt u dan een mail naar [email protected]

Geeft u dit ook door aan anderen, die hier interesse voor kunnen hebben?

Bericht lezen

HB-Ondernemersdag 2023 geslaagd

❤️ “Eindelijk ergens bij horen. Eindelijk een plek waar ik mezelf kan zijn, waar ik echt word gezien en waar het wordt gestimuleerd om mezelf nog verder te ontwikkelen en nog meer mezelf te kunnen zijn.”

🧡 “Waardevolle workshops, elkaar in oprechte betrokkenheid en interesse helpend, een inzicht, reflectie, herkenning, bevestiging, een schaterende lach… zalig!”

Lees meer
Bericht lezen

Lichaamsgerichte (psycho)therapie bij hoogbegaafde volwassenen

Hoogbegaafden die hulp zoeken bij psychische problemen kunnen baat hebben bij lichaamsgerichte therapie. In dit artikel wordt toegelicht wat ‘lichaamsgerichte (psycho)therapie’ is en waarom dat juist bij hoogbegaafden effectief kan zijn. Tevens wordt aangegeven wat zo’n therapie op hoofdlijnen inhoudt. Wij richten ons in dit artikel op zowel lichaamsgerichte therapie in de basis GGZ als lichaamsgerichte psychotherapie in de specialistische GGZ.

Lees meer