19-06-2015 “Hoogbegaafdheid in het dagelijks leven”


Hoogbegaafde mensen ervaren vaak dat hun sterke kanten in het dagelijks leven flink in de weg kunnen zitten. HB-coach Willem de Boer gaat in dit HB-Café in op de vraag wat er nodig is om je hoogbegaafdheid positief te kunnen inzetten.

Volgens het Delphi-model is een hoogbegaafde een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. Dit zijn allemaal hele mooie eigenschappen maar in de praktijk niet automatisch attributen om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Willem de Boer zal deze avond vanuit zijn persoonlijke ervaring als hoogbegaafde en als coach voor hoogbegaafden toelichten wat er in zijn visie bij komt kijken om deze eigenschappen uiteindelijk ten volle te kunnen inzetten om je persoonlijke doelen te bereiken, waarbij je je hoogbegaafdheid juist als sterkte kunt benutten.