31-01-2020 HB-Café Delft: Wat is jouw Kompas? Hoogsensitiviteit nader bekeken en begrepen

Op vrijdag 31 januari is het volgende HB-Café in Delft. Op deze avond zal onze coördinator Pauline Coret je meenemen in de wereld van hoogsensitiviteit en de relatie met hoogbegaafdheid.

Sinds Elaine Aron in 1997 samen met haar man een eerste onderzoek naar buiten bracht rondom Sensory Processing Sensitivity is er veel geschreven en onderzocht op dit vlak. In 2017 bracht Elke van Hoof, professor aan de Vrije universiteit van Brussel haar boek “Hoogsensitief” uit n.a.v. haar onderzoek op dit vlak. Zij bekijkt hoogsensitiviteit vanuit een wetenschappelijke/analytische bril; Dit sluit aan bij de manier van denken van veel hoogbegaafden. Daarom vormt dit onderzoek de basis voor deze avond.

Uit het onderzoek van Elke van Hoof en Rianne van de Ven komt naar voren dat 87% van de hoogbegaafden ook hoogsensitief zijn. Recent heeft het IHBV, in samenwerking met de Erasmus universiteit, bij door hen vastgestelde hoogbegaafden een percentage van 77% gevonden die hoogsensitief scoren op de vragenlijst van Aron. Dus veel hoogbegaafden zijn hoogsensitief. Is een HSP dan ook vaker hoogbegaafd en hoe komt dat dan, wat zijn de verschillen? Interessante vragen, waarop Pauline graag een antwoord geeft!

Pauline Coret is coördinator van hb-café Delft en zij is eigenaar van KernKompas, een coachpraktijk voor hoogbegaafde volwassenen en andere bijzondere breinen (www.watzijnmijnKernTalenten.nl). Zij volgde afgelopen jaar de opleiding Psychologie van hoogsensitiviteit bij Xandra van Hooff.

Op 31 januari a.s. gaan de deuren van het HB-café om 19.00 open. Het inhoudelijke deel duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Tot 23.00 uur kan men dan (eventueel onder het genot van een drankje) met elkaar napraten.

Locatie: Sociëteit Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG, Delft
Het Meisjeshuis is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar en er is een ruime parkeergarage direct aan de overkant van de gracht (Phoenixgarage).

De entreeprijs bedraagt, inclusief koffie en thee (vooraf), 17,50 euro per persoon.

Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op: https://ihbv.nl/evenementen. Na aanmelding kun je online betalen via iDEAL.

Als een HB-Café vol is, is inschrijven niet meer mogelijk. Wel is er een wachtlijstformulier waarmee mensen zich kunnen aanmelden. Er wordt dan contact opgenomen als er en plaats beschikbaar komt.