ACT (Acceptance and Commitment) voor hoogbegaafden

We herhalen deze oproep: Op zoek naar mogelijkheden om meer kennis te verzamelen over effectieve interventies voor hoogbegaafden, biedt Ana Bloemraad, registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie/ coach te Amsterdam aan om een aantal hoogbegaafden met werkproblemen te begeleiden vanuit de ACT: Acceptance and Commitment Therapy.

Hoogbegaafde volwassenen kunnen in hun leven vastlopen wanneer ze niet hebben geleerd om op een effectieve en positieve manier om te gaan met hun bijzondere kenmerken. Dat gebeurt dan op het werk (zich bijvoorbeeld uitend in burn-out, bore-out, conflicten) of privé (zich bijvoorbeeld uitend in relatieproblemen, posttraumatische stressstoornis, depressie, verslavingsproblematiek). Soms lopen ze zodanig vast, dat ze daarvoor een professionele hulpverlener zoeken. Vervolgens blijkt dat veel hulpverleners geen kennis van en affiniteit hebben met hoogbegaafden. Vaak horen we dat hoogbegaafden zich niet erkend en niet begrepen voelen. We weten, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan, ook niet wat effectieve interventies zouden zijn voor hoogbegaafden. Goed onderzoek zou zeer welkom zijn.

Op zoek naar mogelijkheden om meer kennis te verzamelen over effectieve interventies voor hoogbegaafden, biedt Ana Bloemraad, registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie/ coach te Amsterdam, aan om een aantal hoogbegaafden met werkproblemen te begeleiden vanuit de ACT: Acceptance and Commitment Therapy. Deze aanpak komt vanuit de positieve psychologie en focust op het ontwikkelen en versterken van vaardigheden. ‘Acceptance’ wordt gezien als de bereidheid tot ervaren en ‘Commitment’ als actief en toegewijd handelen. Ongewenste sensaties horen bij het leven en het vermijden ervan zou juist meer pijn met zich meebrengen. Tijdens het coachingstraject wordt gewerkt aan het vergroten van psychologische flexibiliteit zodat de deelnemers actief in kunnen spelen op de veranderingen in hun leven.

Ana Bloemraad wil in samenwerking met het IHBV een aantal hoogbegaafde volwassenen begeleiden volgens deze methode en evalueren in hoeverre deze methode bij hoogbegaafden past. Het gaat om een verkennend onderzoek. Daarover zal een rapport en eventueel een artikel worden geschreven. De begeleiding houdt concreet in:

  • Een kennismakingsgesprek
  • Zes sessies van 1 à 1,5 uur
  • Een evaluatie, schriftelijk en mondeling

Let op! Er is geen financiering beschikbaar. Dat betekent dat hoogbegaafden die er voor voelen om een dergelijk traject te gaan volgen ofwel bij hun werkgever om financiering kunnen vragen ofwel zelf voor financiering moeten zorgen. Ana zal je een opgave doen van de te verwachten kosten.

Wanneer iemand zich buiten het IHBV om op een andere wijze bij Ana aanmeldt, zal zij ook bekijken of het om een potentiële hoogbegaafde gaat. In overleg met het IHBV kan deze persoon dan ook het aanbod krijgen om mee te doen aan het onderzoek.
De doelgroep voor wie dit aanbod is bedoeld bestaat uit:

  • Volwassenen met een IQ-score in de bovenste 2% of
  • Volwassenen die zich sterk in de kenmerken van hoogbegaafdheid herkennen

én werkgerelateerde problemen hebben.

Aanmelden en informatie
Wanneer je denkt dat dit iets voor je is, neem dan contact op met Ana Bloemraad, via het mailadres: [email protected] en geef de volgende gegevens:

Ik heb belangstelling voor een traject met ACT bij Ana Bloemraad
Naam:
e-mailadres:
Telefoonnummer:
Ik heb werkgerelateerde problemen: ja/ nee
Ik heb een IQ score in de bovenste 2%: ja/nee
Ik herken mezelf in de volgende kenmerken van hoogbegaafdheid: (zelf omschrijven)