Artikel over herkennen van hoogbegaafde senioren en hun wensen en behoeften

Artikel door Noks Nauta en Karel Jurgens is in Gerõn van december 2012 gepubliceerd.