Bestuurswijzigingen IHBV

We waren op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de functie van secretaris. En we vonden iemand! In dezelfde periode deelde Suzanne Remmers helaas mede per 1 mei 2018 te gaan stoppen als bestuurslid, zodat zij haar energie meer kan richten op haar groeiende bedrijf Stapsteen Coaching.
In de laatste bestuursvergadering hebben we de portefeuilles herverdeeld, om zo de taken het beste aan te laten sluiten bij een ieders talenten en we zijn gekomen tot de volgende samenstelling:

Voorzitter: Rianne van de Ven
Penningmeester: Bryant Heng
Secretaris: Petra Heeren-Hoff

Algemeen bestuursleden:
Esther Backbier : Onderzoek en Wetenschap
Daisy Sanches: Vrijwilligersbeleid en HB-Cafés
Suzanne Remmers: Vrijwilligersbeleid en HB-Cafés (tot 01-05-2018)

Graag stellen we ons nieuwe bestuurslid Daisy Sanches voor:

Daisy Sanches (1971) heeft sinds 2011 haar eigen coachpraktijk – De DappereProfessional- waarin zij zich heeft gespecialiseerd in de online en offline begeleiding van hoogbegaafde volwassenen die worstelen met o.a. zelfbeeld, onderpresteren, keuzes maken en levensvervulling. Daisy vindt het belangrijk dat er meer openheid komt rondom hoogbegaafdheid en spreekt graag over diverse thema’s gerelateerd aan hoogbegaafdheid en houdt inloop-ochtenden. Voor het IHBV was ze reeds actief als coördinator van het HB-Café Alkmaar en per 9 maart 2018 wordt ze algemeen bestuurslid Vrijwilligersbeleid en HB-Cafés.

Vacature
Doordat Petra de secretarisfunctie op zich neemt, hebben we nu een vacature voor een algemeen bestuurslid PR en Communicatie. De functie behelst het opzetten van het PR- en Communicatiebeleid en het aansturen van het team vrijwilligers dat hierbij de uitvoering doet. Het gaat om een onbezoldigde functie en we rekenen op een inspanning van gemiddeld 8 uur per week.

Interesse? Solliciteer via [email protected]