Bericht lezen

Hoogbegaafdheid bij Deloitte

Recent gaf Noks Nauta een presentatie voor medewerkers van Deloitte over hoogbegaafden op het werk. Als spin-off is er bij Deloitte een podcastserie gemaakt, waarin Noks naar aanleiding van vragen praat over hoogbegaafden op het werk en Kevin van der Meijden zijn persoonlijke ervaring vertelt.   

Bericht lezen

ACT en hoogbegaafdheid

Is ACT (Acceptance and Commitment Therapy, een vorm van gedragstherapie) effectief bij hoogbegaafden? Ana Bloemraad, registerpsycholoog NIP, die ook ACT toepast, vroeg zich een aantal een jaren geleden af of ACT een bruikbare en effectieve aanpak zou zijn voor hoogbegaafden met werkgerelateerde problematiek.

Bericht lezen

Symposium ‘Rijk aan Talent’

Binnen het IHBV is de portefeuille HB Talent Werkt actief. HB Talent Werkt wil het werkklimaat in Nederland voor hoogbegaafde volwassenen verbeteren, zodat hun talenten beter tot ontplooiing komen waardoor zij optimaal kunnen functioneren en dit zowel de werkgever als de hoogbegaafde volwassene ten goede komt. ‘HB Talent Werkt’ geeft, zowel online als offline, voorlichting over hoogbegaafdheid aan organisaties en hoogbegaafden …

Bericht lezen

DICHTER BIJ HB: een dichtbundel door hoogbegaafden

Tien jaar IHBV. Een gedenkwaardig jubileum en een stevige basis voor de toekomst. Daar wilden wij graag bij stilstaan. Want dat het netwerk leeft, zelfs in deze ongekende tijd, blijkt wel uit de reacties en het aantal inzendingen dat wij ontvingen op onze oproep een gedicht in te sturen voor een IHBV-dichtbundel.

Bericht lezen

Organisatie Ontwikkelingen IHBV

In het kader van de groei die het IHBV de afgelopen jaren doorgemaakt heeft bleek een nieuwe structuur nodig om deze toekomstbestendig te laten zijn. Er is een verkenningscommissie ingesteld die heeft onderzocht wat op dit moment de beste structuur voor het IHBV moet zijn. Graag lichten wij je via deze nieuwsbrief in over de richting die we willen inslaan.  …

Bericht lezen

Bestuurswissel IHBV

Rianne van de Ven treedt vanaf 1 januari 2021 af als voorzitter van het IHBV. Deze rol vervulde zij sinds juli 2013. In het kader van de groei die het IHBV de afgelopen jaren doorgemaakt heeft is een nieuwe structuur nodig om deze toekomstbestendig te laten zijn. Rianne heeft besloten dat het gezien de ontwikkelingen binnen de organisatie tijd is …

Bericht lezen

Verslag SENG-Conferentie 2016

Van 21 t/m 24 juli 2016 vond de (33e) jaarlijkse conferentie van SENG plaats: Supporting Emotional Needs of the Gifted (www.sengifted.org). Rianne van de Ven en Noks Nauta besloten net als vorig jaar om erheen te gaan. Vorig jaar waren we de enige twee, uit Nederland, dit keer waren er nog vijf andere Nederlanders!