Verslag SENG conferentie 2015

Van 23 t/m 26 juli 2015 bezochten Rianne van de Ven en Noks Nauta de jaarlijkse SENG conferentie, die dit keer in Denver werd gehouden. SENG, Supporting Emotional Needs of the Gifted (www.sengifted.org), is een Amerikaanse non-profitorganisatie, die zich nu al 32 jaar bezighoudt met hoogbegaafdheid, eerst vooral met kinderen en de laatste jaren steeds meer met volwassenen en ouderen. …

Nieuwe leaflet

Op basis van vragen die frequent aan het IHBV gesteld worden, maakt het IHBV leaflets. Dit zijn informatiebrochures van 1 pagina die een korte uitleg geven over een specifiek thema. We proberen met deze werkwijze zo veel mogelijk kennis te verspreiden. Op moment zijn de volgende leaflets beschikbaar: Niet iedereen is gemiddeld ! – Hoogbegaafde senioren door herkenning minder eenzaam …

Bericht lezen

Missie van het IHBV

Het IHBV wil het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen verbeteren, zodat hun talenten optimaal tot ontplooiing komen. Het IHBV wil op een bruisende en kleurrijke wijze hoogbegaafdheid positief op de kaart zetten, vooroordelen wegnemen en kennis over hoogbegaafde volwassenen verzamelen, bewerken en verspreiden.

Organisatie van het IHBV

Het IHBV gaat bij het opzetten van activiteiten en projecten uit van de vragen en behoeften van hoogbegaafde volwassenen zelf. De organisatie wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers die in goede samenwerking met elkaar en met externe mensen helpen de missie van het IHBV te realiseren.

Motivatie en achtergrond

Het IHBV meent dat veel hoogbegaafde volwassenen in de maatschappij hun talenten en capaciteiten nog onvoldoende kunnen of mogen benutten. In het belang van de maatschappij zowel als voor het persoonlijk geluk van hoogbegaafde volwassenen zelf wil het IHBV hierin verandering brengen.

Ongekend Hoogbegaafd

Ongekend hoogbegaafd – 13 portretten Eind augustus verscheen het boek ‘Ongekend hoogbegaafd – 13 portretten’ van Jacqueline Lucas. De publicatie werd bij trainingscentrum De Baak aangegrepen om met klanten en andere belangstellenden over hoogbegaafdheid in gesprek te gaan. Het thema van de middag werd ‘Talent oogsten’. En het motto: ‘Groot talent gaat wel eens in een klein hoekje zitten. Nodig …