Bericht lezen

Statusoverzicht projecten

Het statusoverzicht van onze projecten is opnieuw bijgewerkt. Lees hier wat het IHBV allemaal ondernomen heeft, onderneemt en van plan is. (pdf) Overzicht projecten IHBV

Bericht lezen

Voor jezelf beginnen als hoogbegaafde

In het kader van een plan om een studiedag voor hoogbegaafden te gaan organiseren, en om de concrete behoeften voor zo’n dag te peilen, hebben we recent een vragenlijst online gezet. Daar hebben al snel meer dan 100 mensen op gereageerd. Er is dus zeker belangstelling. Dat geeft ons stimulans om door te gaan. We willen de vele reacties ook …

Bericht lezen

Vierde verslag project Hoogbegaafden zonder werk

Bruno Emans schreef al weer het de vierde rapportage vanuit het lopende project “Hoogbegaafden zonder werk”. Deze keer gaat het over de oorzaken van arbeidsloos raken.  Klik HIER om het rapport te downloaden. De voorgaande rapporten: Deel 1; Inleiding en achtergronden van de respondenten Deel 2; Over opleidingen en beroepen Deel 3; Over het belang van betaalde arbeid voor hoogbegaafde …

Derde verslag project Hoogbegaafden zonder werk

Dit is de derde rapportage vanuit het lopende project “Hoogbegaafden zonder werk”. Deze keer gaat het over het belang van betaalde arbeid voor hoogbegaafde volwassenen. Klik hier om het rapport te downloaden.   Link naar het eerste rapport Link naar het tweede rapport.

Tweede verslag project Hoogbegaafden zonder werk

Vanuit het lopende project “Hoogbegaafden zonder werk” is dit de tweede rapportage. Deze keer over opleidingen en beroepen. Klik hier voor het openen van dit rapport. Je treft het eerste rapport hier aan.

Eerste verslag project Hoogbegaafden zonder werk

Vanuit het lopende project “Hoogbegaafden zonder werk” zullen meerdere rapportages opgeleverd worden. Deze week verscheen de eerste: Hoogbegaafde volwassenen zonder werk (1): Inleiding en achtergronden van de respondenten, geschreven door Bruno Emans. Je treft het rapport hier aan.

Steeds meer onderzoek vanuit het IHBV!

Vanuit het IHBV zijn we steeds op zoek naar mensen die onderzoek willen doen met betrekking tot hoogbegaafde volwassenen. Helaas hebben we geen financiële middelen daarvoor. Daarom zijn we heel blij met bijvoorbeeld studenten en met onderzoekers die vrijwillig voor ons werken. Om onderzoek vanuit het IHBV te doen, stellen we wel eisen aan de kwaliteit en gaan daarover in …

Bericht lezen

HB-Wiki, een Kenniswiki Hoogbegaafdheid

Het IHBV werkt samen met de Stichting WEBB aan het realiseren van ​een actuele, vrij toegankelijke en gemakkelijk doorzoekbare kennisbank over Hoogbegaafdheid in de vorm van een ‘wiki’. ​Het doel hiervan is het verbeteren van de informatie over hoogbegaafdheid en het bevorderen van de eenduidigheid in het gebruik van alle aan hoogbegaafdheid gerelateerde begrippen.

Hoogbegaafden bij de dokter

We vernamen van hoogbegaafden dat ze nogal eens ontevreden zijn over contacten met artsen. Op het Festival van Talent 2013 zijn daarom tijdens een workshop ervaringen onder bezoekers verzameld. Ook bij de SENG conferentie in juli 2013 in Florida is een dergelijke workshop gegeven. Er is contact met een student gezondheidspsychologie, die over dit thema onderzoek gaat doen. Noks Nauta …

Hoogbegaafden in de GGZ

Het samengaan met, of juist afgrenzen van hoogbegaafdheid met diverse symptomen die kunnen wijzen op bijvoorbeeld ADHD, een autismespectrum stoornis of depressie verdient grote aandacht en zorg. Vanuit het IHBV worden contacten met de GGZ gelegd en waar mogelijk presentaties gegeven voor professionals in de GGZ. Tevens hebben wij interviews gehouden met hoogbegaafde volwassenen die een zoektocht hebben doorlopen met …