Hulpverlenerslijst

Doorlopende activiteit. Zie de hulpverleners-pagina. Er melden zich nog steeds nieuwe hulpverleners aan voor opname in de lijst op deze website. Naar aanleiding van een gerichte oproep via de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en het NIP hebben zich in november 2014 weer enkele nieuwe psychotherapeuten en psychologen zich aangemeld. Wie als cliënt tevreden is over zijn of haar hulpverlener kan …

Hoogbegaafden bij de dokter

We vernamen van hoogbegaafden dat ze nogal eens ontevreden zijn over contacten met artsen. Op het Festival van Talent 2013 zijn daarom tijdens een workshop ervaringen onder bezoekers verzameld. Ook bij de SENG conferentie in juli 2013 in Florida is een dergelijke workshop gegeven. Er is contact met een student gezondheidspsychologie, die over dit thema onderzoek gaat doen. Noks Nauta …

Hoogbegaafden in de GGZ

Het samengaan met, of juist afgrenzen van hoogbegaafdheid met diverse symptomen die kunnen wijzen op bijvoorbeeld ADHD, een autismespectrum stoornis of depressie verdient grote aandacht en zorg. Vanuit het IHBV worden contacten met de GGZ gelegd en waar mogelijk presentaties gegeven voor professionals in de GGZ. Tevens hebben wij interviews gehouden met hoogbegaafde volwassenen die een zoektocht hebben doorlopen met …

Leaflets over hoogbegaafdheid bij volwassenen

Het IHBV publiceert leaflets over diverse thema’s die voor hoogbegaafde volwassenen relevant zijn en waarover we regelmatig vragen krijgen. De leaflets worden opgesteld op basis van kennis en ervaring en bij elk leaflet wordt vóór publicatie commentaar van proeflezers gevraagd. Thans zijn meerdere leaflets over hoogbegaafde volwassenen beschikbaar, er zijn er ook enkele in ontwikkeling. Klik hier voor de nederlandstalige …