Bericht lezen

[Heropend] Onderzoek naar ervaringen van hoogbegaafde volwassenen binnen de therapeutische relatie: wat werkt (niet) en waarom?

Het IHBV doet oriënterend onderzoek naar ervaringen van hoogbegaafde volwassenen binnen een therapeutische relatie met een BIG-geregistreerde psychotherapeut. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Manon Savelkoul, Gezondheidswetenschapper. Eerder sloten we de oproep voor dit onderzoek, maar we heropenen het vanwege de zoektocht naar specifieke respondenten: mannen van 60 jaar en ouder. In onderstaande tekst staan de aanvullende criteria.

[Gesloten] Oproep vervolgonderzoek hoogbegaafdheid en burn-out

Akkelijn Elshof, masterstudent Strategisch HRM aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt in overleg met het IHBV de relatie tussen hoogbegaafdheid en het krijgen van een burnout. Dit onderzoek is afgerond. Je kunt er dus niet meer aan meedoen. Bedankt voor alle getoonde interesse!

[Gesloten]Oproep deelname onderzoek hoogbegaafdheid en burn-out

Akkelijn Elshof, masterstudent Strategisch HRM aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt in overleg met het IHBV de relatie tussen hoogbegaafdheid en het krijgen van een burnout. Lees haar brief met een oproep voor deelnemers.

[Gesloten]Onderzoek naar het vóórkomen van ergerlijke werksituaties onder hoogbegaafden (in dienst of als vrijwilliger)

In het kader van de ontwikkeling van een praktisch hulpmiddel voor hoogbegaafden op het werk (mensen in loondienst én vrijwilligers), verzamelen we de ervaringen van hoogbegaafden met betrekking tot ergerlijke werksituaties. Uit eerder inventariserend onderzoek hebben we 77 ergerlijke werksituaties kunnen destilleren. In het nu voorliggende vragenlijstonderzoek willen we nagaan hoeveel last jij van zo’n werksituatie hebt of had én …

[Gesloten]Oproep: Deelnemers voor onderzoek naar innovatiekracht van hoogbegaafden

Hoogbegaafden hebben op basis van hun kenmerken in potentie een uitzonderlijk hoog innovatievermogen. Het is in het belang van bedrijven én van de hoogbegaafden zelf dat deze kwaliteit optimaal wordt benut. Tot nu toe is er helaas weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoogbegaafden in relatie tot hun werk en hoe zij dat innovatieve vermogen in hun werk inzetten. Daar wil …

[Gesloten]Oproep deelnemers groepsinterviews HB 65+ in Groningen op 17 en 24 maart

Twee studenten Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool voeren in opdracht van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) een afstudeeropdracht uit met als vraag: ‘Welke sociale behoeften hebben hoogbegaafde ouderen in Nederland?’ Binnenkort zijn er twee groepsinterviews om de eerste verhalen te verzamelen.

[Gesloten]Oproep: Onderzoek naar veerkracht en werk

Aan de Vrije Universiteit Brussel vindt op dit moment een onderzoek plaats naar Veerkracht op het werk onder leiding van Prof. Dr. Elke van Hoof, in het kader van een masterproef “Klinische psychologie” Veerkrachtige mensen passen zich op een positieve manier aan bij stresserende gebeurtenissen en hebben minder kans op burnout. Ze gedragen zich op een manier die hun welzijn …

Oproep Onderzoek Hoogbegaafdheid en persoonlijkheidsfactoren

Namens Irene van der Heijden Niet alle hoogbegaafde mensen ervaren hun hoogbegaafdheid als iets louter positiefs. Sommigen merken dat ze regelmatig tegen dingen aanlopen doordat ze ‘van het gemiddelde afwijken’. Zij krijgen er psychische klachten van; ze voelen zich onbegrepen en alleen, of ervaren problemen op het werk of thuis. Toch zijn er ook hoogbegaafde mensen die al deze klachten …