IHBV-Novilo congres en studiedag 2019

Op 7 en 8 maart 2019 is er voor professionals die werken met hoogbegaafden volwassen weer een mooi en leerzaam programma op het 2e Novilo & IHBV-congres te Utrecht.

Studiedag, donderdag 7 maart 2019

De studiedag op donderdag 7 maart bestaat uit twee masterclasses voor ervaren begeleiders van hoogbegaafde volwassenen, dit kunnen zowel coaches en counselors zijn als psychologen, therapeuten en bijvoorbeeld psychiaters.

Deze dag wordt begeleid door Esther Backbier, bestuurslid IHBV.

Let op: de voertaal van deze Masterclasses zal Engels zijn!

Masterclass 1 Sally Reis en Tania Gevaert –  Empowering Gifted Females
In deze Engelstalige Masterclass zal Sally Reis een aantal belangrijke bevindingen uit 35 jaar onderzoek naar getalenteerde en eminente vrouwen met ons delen. Ze zal ingaan op zaken als onderpresteren, het verbergen van talenten en het imposter syndrome dat hoogbegaafde meisjes en vrouwen nogal eens laten zien gedurende hun levensloop. Ze zal daarbij niet alleen aandacht hebben voor de typische paden die hoogbegaafde meisjes en vrouwen volgen, maar ook voor de onderliggende belemmerende en bevorderende factoren die te vaak leiden tot het onzichtbaar worden of blijven van de wel degelijk (in aanleg) aanwezige talenten.

Op basis van haar onderzoek naar de levens van eminente vrouwen zal Sally Reis tevens aanknopingspunten aanreiken voor het doorbreken van de interne en externe factoren die belemmerend werken voor succesvolle levens en carrières van talentvolle meisjes en vrouwen. Tania Gevaert zal van hieruit met de deelnemers op zoek gaan naar effectieve en haalbare strategieën waarmee begeleiders van hoogbegaafde meisjes en vrouwen hun cliënten/coachees kunnen helpen de verschillende obstakels te overwinnen. Zowel in het heden, als in de verdere toekomst.

De Masterclass staat open voor psychotherapeuten, psychologen en coaches die werkzaam zijn met hoogbegaafde (jong) volwassenen en die meer willen leren over de verschillende mechanismen die bijdragen aan de typische problemen die hoogbegaafde meisjes en vrouwen ervaren tijdens het opgroeien, het aangaan en behouden van relaties en bijvoorbeeld het kiezen en opbouwen van een eigen carrière.

Dr. Sally Reis recently completed a six-year term as the Vice Provost for Academic Affairs and is currently holds the Letitia Neag Endowed Chair and is a Board of Trustees Distinguished Professor at Neag School of Education at The University of Connecticut.

She was previously a Department Head of Educational Psychology Department where she also served as a Principal Investigator for the National Research Center on the Gifted and Talented. Sally has authored or co-authored over 250 articles, books, book chapters, monographs and technical reports.

She is an expert in enrichment, talent development, curriculum differentiation, talented readers and gifted girls and women. She serves on several editorial boards and is a past President of the National Association for Gifted Children. She has been named a Distinguished Scholar of the National Association for Gifted Children and a fellow of the American Psychological Association.

Tania Gevaert is psychotherapeut en ECHA specialist in Gifted Education. Zij is oprichter en directeur van de multidisciplinaire praktijk Samen Slimmer Groeien (België) waar ze hoogbegaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten begeleidt (www.samenslimmergroeien.be ).

Als ECHA specialist in Gifted Education focust Tania zich voornamelijk op de talent ontwikkeling van onderpresterende kinderen en jongeren. Tevens is Tania mede-stichter van Steunpunt Onderpresteren vzw waar onderpresterende kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, en hulpverleners terechtkunnen met al hun vragen over hoogbegaafdheid, onderpresteren, en talentontwikkeling.

Zij is ook co-auteur van het boek “Slim onderpresteren aanpakken” en auteur van de boeken “De slimme onderpreesterder” en “Hoogbegaafd opvoeden.”

Masterclass 2 Paul Beljan and Maud van Thiel – Diagnosis and Treatment of the Gifted
In deze Engelstalige Masterclass zullen Paul Beljan en Maud van Thiel om beurten een korte inleiding verzorgen op zes belangrijke onderwerpen die van belang zijn bij de diagnose en behandeling van hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Na hun inleiding zullen ze eerst op elkaar reageren, waarna het de beurt zal zijn van de deelnemers om vragen aan de experts te stellen.

De onderwerpen die aanbod zullen komen volgen de stappen in het contact tussen een (mogelijk) hoogbegaafde client en de therapeut. Dus we beginnen met het vermoeden van hoogbegaafdheid, het vaststellen van hoogbegaafdheid en het komen tot een juiste diagnose voor behandeling, het kiezen van de juiste behandeling, het verloop van de behandeling en tenslotte het beëindigen van de therapeutische relatie.

Omdat niet alleen Paul Beljan en Maud van Thiel verschillende benaderingen en praktijkervaringen zullen hebben, maar dit ook zal gelden voor de deelnemers beloofd dit een levendige en interessante Masterclass te worden voor HB-professionals die de verdieping zoeken.

De Masterclass staat open voor psychotherapeuten, psychologen, coaches en counselors die al enige tot (zeer) ruime ervaring hebben met het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen en die daar nog bekwamer in willen worden. Uiteraard gaat het voor coaches en counselor niet om het zelf leren diagnosticeren en behandelen, maar om het beter leren begrijpen van de psychische kwetsbaarheden van hun coachees en het beter kunnen afstemmen op de zorgverlening door GGZ-professionals.

Dr. Paul Beljan is a pediatric neuropsychologist in private practice. The Arizona Psychological Association selected Dr. Beljan in 2016 for the Distinguished Contribution to the Practice of Psychology Award. He completed two Post-Doctoral Fellowship programs specializing in Pediatric (Medical) Psychology and Pediatric Neuropsychology.

He holds child and adult diplomate certifications with the American Board of Pediatric Neuropsychology (ABPdN) and the American Board of Professional Neuropsychology (ABN). Dr. Beljan is a past president of the ABPdN and held nearly every executive office for ABPdN. In 2016, Dr. Beljan completed a post-doctoral master’s degree in psychopharmacology from New Mexico State University. Dr. Beljan served at the Governor’s pleasure on the Arizona Board of Psychological Examiners until 2017.

Dr. Beljan’s professional focus is on Gifted Intelligence, Learning Disorders, Alcohol/Drug Related Neurodevelopmental Deficit (A/DRND), Traumatic Brain Injury, Physical and Emotional Trauma, and Attention and Executive Functioning Deficit and associated interventions. His hospital based work in pediatric psychology and pediatric neuropsychology has included traumatic brain injury assessment, pain management and trauma recovery with children suffering from burns, cancer, sickle cell anemia, juvenile rheumatoid arthritis, lupus, cerebral palsy, cleft palate, Alcohol/Drug Related Neurodevelopmental Deficit (A/DRND), attention deficit hyperactivity disorder, and learning disorders. He also evaluated thousands of infants in neonatology clinics.

Dr. Beljan is an expert in evaluating and understanding gifted children and their common misdiagnoses. Dr. Beljan is a co-author of the book: Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children and Adults: ADHD, BiPolar, OCD, Depression, and Other Disorders. The Misdiagnosis book is a Legacy Book Award Winner, ForeWord Magazine Book of the Year Award Winner, and Arizona Book Award Winner. The second edition of the Misdiagnosis book will be released in November 2016. Dr. Beljan co-authored the book: Large Scale Brain Systems and Neuropsychological Assessment: An Effort to Move Forward, released on October 1, 2016. Dr. Beljan has published numerous chapters and articles in various publications. In June 2016, Dr. Beljan accepted a position on the editorial board of the 2e Newsletter.

Ir. Maud van Thiel (1955). Van oorsprong gezinssocioloog met specialisatie in methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Gewerkt aan de Universiteit van Tilburg. Op latere leeftijd psychologie gaan studeren en de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut gevolgd. Tien jaar in alle uithoeken van de GGZ gewerkt. Sinds 2003 werkzaam in de eigen praktijk (OYA Psychotherapie en Coaching), gespecialiseerd in hoogbegaafde volwassenen. Initiatiefnemer, medeoprichter en eerste voorzitter van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Auteur van een boek over imago en zelfbeeld van hoogbegaafden (M.B.G.M. Kooijman-van Thiel (red.), ‘Hoogbegaafd, dat zie je zó!’, Ede: OYA Productions, 2008). Ontwikkelde het Delphimodel Hoogbegaafdheid

Congresdag, vrijdag 8 maart 2019

De congresdag op vrijdag 8 maart bestaat uit een gezamenlijk Novilo & IHBV-programma. We starten samen met de Novilo-deelnemers met een keynote van Joseph Renzulli, gevolgd door een paneldiscussie. Dan gaan beide groepen hun eigen deelprogramma in. We sluiten de dag weer gezamenlijk af met een lezing van Sally Reis.

In het IHBV-deelprogramma worden drie workshops aangeboden die vooral interessant zullen zijn voor een brede groep van professionals die beroepsmatig meer over hoogbegaafdheid bij volwassenen willen leren.

Het IHBV-deelprogramma wordt begeleid door Daisy Sanches, bestuurslid IHBV.

Workshop 1 Noks Nauta en Pleun van Vliet: IQ en hoogbegaafdheid: twee werelden?
Over het verband tussen IQ en hoogbegaafdheid is geen consensus. Zo zijn er veel vragen, onzekerheden en onduidelijkheden. De meeste, expliciet op hoogbegaafdheid toegesneden hulpverlening en begeleiding wordt op dit moment geleverd door coaches en andere hulpverleners met een zeer diverse opleidingsachtergrond. Het aantal psychologen, psychotherapeuten en psychiaters dat zich met hoogbegaafdheid bezighoudt is nog dun gezaaid. Hun aantal neemt thans wel toe en daarmee blijkt dat de discussie over hoe hoogbegaafdheid kan en dient te worden vastgesteld op scherp wordt gesteld. Is een wetenschappelijk verantwoorde IQ-test noodzakelijk of is een meer humanistisch georiënteerd, zogenaamde zijnsluik, meer op zijn plaats? Een eenduidig antwoord is er niet. Voor beide posities zijn goede argumenten, die echter zelden helder op een rijtje worden gezet. In deze sessie zullen Pleun van Vliet en Noks Nauta op basis van theorie en praktijk samen met de deelnemers verkennen wat hierbij allemaal meespeelt.
Foto: Gijs de Kruijf (c) Noks Nauta is arts (niet praktiserend) en A&O psycholoog. Zij publiceert en presenteert sinds 2001 over hoogbegaafde volwassenen. Zij is mede-oprichter van het IHBV en thans ere-bestuurslid van het IHBV.
Pleun van Vliet is GZ-psycholoog. Zij werkte 20 jaar als universitair docent diagnostiek en persoonlijkheidstheorie bij de UvA en 7 jaar bij het Willem Pompe Instituut als universitair docent forensische psychologie. Daarnaast werkte zij de afgelopen 25 jaar als diagnosticus bij Arkin (destijds RIAGG), het AMC, het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en het Pieter Baan Centrum, en vanuit de eigen praktijk voor diagnostiek (sinds 2000). De afgelopen 5 jaar heeft zij zich actief gericht op diagnostiek van en bij hoogbegaafdheid. Van 2014-2016 was zij als National Supervisory Psychologist bij Mensa Nederland verantwoordelijk voor de toelatingstest en het toelatingsbeleid van de vereniging.
Workshop 2 Frans Corten en Desirée Houkema over de diverse uitingsvormen van creativiteit bij hoogbegaafdheid en met welke hulp deze kwaliteit tot kracht kan worden ontwikkeld en ingezet. “Creatief leren leven”
Als hoogbegaafde is het een van je belangrijkste uitdagingen om je eigen levenspad te banen in de wereld. Dit proces gaat met vallen en opstaan. In gebruikelijke opleidingen en beroepen kun je vaak je creatieve eigenheid niet kwijt. Teleurstellingen zijn daarom niet te vermijden. Als creatief, intens levend mens kunnen deze teleurstellingen je hard in je ziel treffen. Hoe je daarmee omgaat leert je wie je bent.Als je net doet alsof er niets gebeurd is, raakt het je minder maar mis je misschien ook kansen. Als je een teleurstelling echt durft te laten binnenkomen, ontdek je de ruimte die een dergelijke ervaring kan bieden. Uiteindelijk ontstaat er dan meer keuzevrijheid.
Ook topmomenten in je leven kunnen tot een bewuste keuze leiden, ze kunnen je helpen om moed te verzamelen om een gedurfd pad in te slaan. En juist op de minder gebruikelijke paden hebben hoogbegaafden een voorsprong.

In deze interactieve workshop staat het levensloopperspectief centraal. We gaan in verschillende levensfasen na welk soort keuzes je kan maken. Via diverse werkvormen sta je stil bij ervaringen uit je eigen leven, met een zelf te kiezen diepgang. Hoe kan je leren van succesmomenten en van teleurstellingen en hoe kan je bij het ouder worden meer wijsheid vergaren om creatief te leren leven?

De workshop wordt begeleid door professionals met ruime ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde mensen in verschillende levensfasen. In combinatie met de ervaringsdeskundigheid en professionaliteit van de deelnemers zul je je eigen inzichten aanscherpen, voor jou als persoon én als professional.

Frans Corten (1962) is een van de pioniers op het gebied van volwassen hoogbegaafden en hun loopbaan. Hij heeft ruime werkervaring opgedaan in twee spontane broedplaatsen voor hoogbegaafden: een speciale onderafdeling van een universiteit en een innovatief milieubureau. Sinds 2001 heeft hij zijn eigen coachpraktijk Werk en Waarde.

Hij heeft zijn ervaringen van de afgelopen twintig jaar met circa duizend cliënten en collega’s gebundeld in een praktisch en rijk geïllustreerd boek: Uitzonderlijk talent. Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels. (Dit boek wordt tijdens deze conferentie gelanceerd, is daar bij de IHBV-stand te koop en nu al op www.uitzonderlijktalent.nl te bestellen.)

Hij is van oorsprong bioloog, en dat maakt dat hij verrassende patronen ziet in de kleurrijke wereld van de hoogbegaafden en andere vreemde vogels. Hij is daarnaast uitgebreid geschoold in de loopbaankunde, volgde vele programma’s over persoonlijk leiderschap en deed verschillende cursussen in Findhorn (Schotland). Ook studeerde hij jarenlang filosofie en psychosynthese. Hij volgde in 2011 de opleiding tot KernTalentenanalist in Brussel en introduceerde deze analysemethode in Nederland. Als trainer leidde hij bijna 40 KernTalentenanalisten op. Het is het enige instrument voor persoonlijkheidsanalyse dat hoogbegaafden aankan.
Frans heeft zijn inzichten getoetst door ze te publiceren in landelijke kranten en vakbladen. De vele honderden reacties daarop dienden als inspiratie voor zijn werk en zijn boek.

Desirée Houkema is werkzaam voor het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk voor advies, begeleiding, coaching en training. Zij is ECHA-Specialist in Gifted Education, psycholoog en (technisch) cognitiewetenschapper. Via haar website (Hoog)begaafdheid In-Zicht deelt ze informatie en tools ter ondersteuning bij de (h)erkenning van begaafde leerlingen. Zij is initiatiefnemer van het Nederlandse netwerk Peers4Parents en begeleid ouders bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kinderen in het Peers4Parents programma in de regio Arnhem-Nijmegen. Samen met Albert Kaput verzorgt ze trainingen voor coaches/mentoren/jeugdhulpverleners van hoogbewuste, creatieve jongeren die dreigen uit te vallen in een reguliere setting.
Vanuit haar diverse werkzaamheden wil ze een bijdrage leveren aan het creëren van een stimulerende omgeving die ruimte biedt voor optimale talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen én volwassenen.
Workshop 3 Rhea van Pelt en Sytze Koopmans over sensitiviteit en hoogbegaafdheid
Sytze Koopmans en Rhea van Pelt over de kenmerken en rol van hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden en hoe onder andere professionals in de GGZ, cliënten kunnen ondersteunen bij het ombuigen van hoogsensitiviteit als klacht tot hun kracht.

Zowel hoogbegaafdheid als hoogsensitiviteit kan gepaard gaan met het ervaren van psychische klachten. Deze klachten kunnen een dusdanige lijdensdruk veroorzaken dat in sommige gevallen zelfs gesproken kan worden van een psychiatrische stoornis.

In deze workshop ligt de focus op hoogsensitiviteit als onderdeel van hoogbegaafdheid, zoals beschreven in het Delphi model.

Wat houdt hoogsensitiviteit in? Hoe verhoudt hoogsensitiviteit zich ten opzichte van de psychiatrische stoornis? Staan deze los van elkaar of bestaat er een relatie? En hoe zit het bij het ervaren van (slechts) psychische klachten?

Het doel is om meer bekend te raken met de verschillende uitingsvormen van dit persoonlijkheidskenmerk. Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan de vraag hoe je de eventuele lijdensdruk rondom hoogsensitiviteit kunt verminderen en tegelijk het kenmerk zoveel mogelijk als kracht kunt gaan inzetten.

Vanuit een wetenschappelijk kader zullen we allereerst kort (een) onderscheid maken tussen het persoonlijkheidskenmerk hoogsensitiviteit en een aantal stoornissen waarmee het kan worden verward. Hierbij zullen we de verschillen en overeenkomsten in gedrag tussen hoogsensitiviteit en elk van deze stoornissen toelichten. In het interactieve deel gaan we vervolgens met elkaar op zoek naar de diverse uitingsvormen van hoogsensitiviteit in de GGZ. Dit doen we aan de hand van casusbeschrijvingen en het delen van zowel onze als de ervaringen en belevingen van cliënten.

Sytze Koopmans is werkzaam als arts bij Stepwork GGZ, waarbij ook oog voor hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. In 2016 heeft hij de opleiding HSP voor Professionals bij Prof. Dr. Elke Van Hoof aan de Vrije Universiteit Brussel voltooid.
Rhea van Pelt (GGZ-verpleegkundige) is samen met Lucien Dijksma Rieske (psychotherapeut) oprichter van Stepwork GGZ, waarbij ook oog voor hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. In 2018 heeft zij de opleiding HSP voor Professionals bij Prof. Dr. Elke Van Hoof voltooid.

<

Algemene informatie

Data: Studiedag op donderdag 7 maart, 09.00-16.30
Congresdag op vrijdag 8 maart, 09.00-17.00
Locatie: Novilo, Europalaan 400, Utrecht
Prijs: deelname congresdag IHBV
deelname studiedag IHBV
deelname studiedag IHBV + congresdag IHBV
deelname studiedag IHBV + congresdag IHBV + studiedag Novilo
195 €
295 €
475 €
699 €
Programma: Download hier het tijdschema als pdf

Inschrijven

Inschrijven gaat via de website van Novilo!