Dichter bij HB

In april 2020 bestaat het IHBV 10 jaar. Dit heuglijke feit willen wij graag met veel mensen uit ons netwerk vieren. Met een evenement én een tastbaar aandenken, namelijk een gedichtenbundel met bijdragen van hoogbegaafden. Volgens ons is dit een uniek project. Met het samenstellen van deze bundel worden hoogbegaafdheid en dichten voor het eerst zo direct met elkaar in verband gebracht.
Op onze vooraankondiging is al door veel mensen heel enthousiast gereageerd. We houden jullie nu niet langer meer in spanning over de opzet. Als je nog niet begonnen bent, klim dan nu in de pen!

De Gedichtenbundel ‘Dichter bij HB’

In de bundel worden 50 gedichten gepubliceerd. De redactie zal de gedichten in een breder kader plaatsen en er een verslag bij schrijven van de door de dichters geschreven antwoorden op de reflectievraag.

De spelregels

 • Iedereen die achttien jaar of ouder is en van zich zelf weet of denkt hoogbegaafd te zijn, kan voor deze bundel één zelfgeschreven Nederlands- of Vlaamstalig gedicht insturen met een maximale lengte van 150 woorden.
 • Stuur daarbij ook je antwoord mee op de vraag ‘Wat heeft je gedicht of jouw dichterschap in het algemeen, volgens jou met je hoogbegaafdheid te maken?’. Deze tekst bedraagt tussen de 50 en 200 woorden.
 • Voor onze eigen kennisverzameling vragen wij je ook de volgende gegevens door te geven in je begeleidende mail: Naam, adres, geboortedatum, opleiding en beroep. Deze informatie wordt niet in de bundel gepubliceerd.
 • Insturen kan vanaf nu t/m 1 november 2019 per mail met een bijlage in Word (.doc of .docx) aan: [email protected]
 • In de gedichtenbundel staat je gedicht met je eigen naam of onder pseudoniem. In het laatste geval moet je echte naam wel bij de redactie bekend zijn.
 • De redactie behoudt zich het recht voor een selectie te maken uit de ingezonden gedichten. Je krijgt bericht van de redactie als je gedicht wordt opgenomen in de Gedichtenbundel. Wij geven dan ook aan wat wij met de antwoorden op de reflectievraag hebben gedaan.
 • In het geval dat namen van de dichters of titels van de gedichten zullen voorkomen in de analyse op de reflectievraag, laten wij dat uiteraard ruim vóór publicatie aan betrokkenen weten.
 • Je doneert je gedicht en toelichting aan het IHBV. De opbrengst uit de verkoop van de Gedichtenbundel gaat volledig naar het IHBV.
 • De auteursrechten blijven in handen van de auteur die door het opsturen toestemming geeft voor de publicatie met toelichting in het gedichtenbundel van het IHBV.
 • Het gedicht mag eerder gepubliceerd zijn, mits de auteursrechten nog bij de auteur zelf liggen.
 • Iedere dichter van wie het gedicht wordt gepubliceerd, ontvangt één exemplaar van de gedrukte bundel.

Door inzending verklaart de deelnemer de spelregels te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Wij kijken uit naar jullie inzendingen!

Hartelijke groet, mede namens het IHBV-Bestuur,
De Dichter bij HB-redactie
Mireille de Jonge en Noks Nauta