Vooraankondiging gedichtenbundel

In april 2020 bestaat het IHBV 10 jaar. Dit heuglijke feit willen wij graag met jullie vieren. Met een evenement én een tastbaar aandenken.
En jullie kunnen daar een bijdrage aan leveren!

Het idee is om een Gedichtenbundel samen te stellen met gedichten geschreven door hoogbegaafden. Er zijn nogal wat hoogbegaafden onder ons die zich creatief uiten. Zo ook door het schrijven van gedichten. Met het samenstellen van de bundel is het voor het eerst dat hoogbegaafdheid en dichten zo direct met elkaar in verband worden gebracht.
Dichters en Dichteressen onder ons, voel jij je geroepen een gedicht ter beschikking te stellen voor de IHBV-Jubileumbundel? Houd dan de komende weken de berichtgeving van het IHBV in de gaten.
Volledige informatie en een concrete oproep verschijnt op de site en de Nieuwsbrief van het IHBV en via social media.

Hartelijke groet, namens het IHBV-Bestuur,
de Poëzie-redactie bestaande uit Mireille de Jonge, Anna Geburtig, Noks Nauta