Inventarisatieronde “Hoogbegaafdheid en academische loopbanen”

Vaak wordt verondersteld dat hoogbegaafdheid bijna als vanzelf tot academisch succes zou leiden. Inmiddels weten we eigenlijk maar al te goed dat dat niet zo is. Niet iedereen met een zeer hoog IQ voltooit een academische opleiding en ook van de academisch opgeleiden ambieert lang niet iedereen een carrière in de wetenschap. Kortom, de variëteit in interesses, capaciteiten en mogelijkheden van hoogbegaafden is (uiteraard) groot!
Vanuit onze ervaring met het coachen van hoogbegaafde academische geschoolden, willen Claartje van Sijl en Esther Backbier graag een verkennend onderzoek starten naar de factoren die bij hoogbegaafden bijdragen aan academisch succes. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in de persoonskenmerken, persoonlijke en professionele vaardigheden en omstandigheden die bijdragen aan een succesvolle dan wel een minder of niet-succesvolle loopbaan van hoogbegaafden in de wetenschap.

Het is ons opgevallen, dat promovendi, docenten en zelfs hoogleraren zelden van zichzelf vinden of zullen zeggen dat zij hoogbegaafd zijn. In veel gevallen zullen ze ook niet weten in welke range hun IQ-score ligt omdat deze nog nooit is getest. Als ze al iets weten over de typische kenmerken van hoogbegaafdheid, dan zullen ze deze eerder op anderen dan op zichzelf betrekken. Dit maakt het lastig om onderzoek naar hoogbegaafdheid onder academici in de wetenschap te verrichten. Ze identificeren zich niet of nauwelijks met het onderwerp.

Van het netwerk rondom het IHBV weten we, dat zij zich wel identificeren met hoogbegaafdheid. Uit de demografische kenmerken die we (in geanonimiseerde vorm) kennen van respondenten in ander onderzoek dat via het IHBV is uitgevoerd, weten we dat een deel van het IHBV-netwerk tenminste een WO-studie heeft voltooid en een aantal ook een doctorstitel heeft behaald. We weten echter niet of er ook mensen in het netwerk zitten met een succesvolle dan wel afgebroken loopbaan in de wetenschap. Met deze mensen zouden wij echter graag in contact komen!

Zou je willen helpen om meer inzicht te krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren voor een succesvolle academische loopbaan van hoogbegaafde academici, meld je dan als deelnemer aan door middel van het sturen van een mailtje naar [email protected].

Zet in de onderwerpregel dat het gaat om een aanmelding in het kader van een onderzoek naar academische loopbanen van hoogbegaafden.
In de mail zet je in ieder geval je contactgegevens en meld je tevens tot welke van de onderstaande zes categorieën je jezelf rekent.

a. Na voltooide promotie nog steeds werkzaam binnen universiteit of onderzoeksinstituut
b. Na voltooide promotie werkzaam buiten de wetenschap
c. Na voltooide promotie nog (steeds) op zoek naar passend werk
d. Na starten van promotieonderzoek gestopt en nu werkzaam buiten de wetenschap
e. Nog bezig met promotieonderzoek als PhD-student, duale of buiten-promovendus
f. Op zoek naar een promotieplaats of promotor om te kunnen promoveren

Afhankelijk van het aantal en de aard van de aanmeldingen zullen we het onderzoek verder vorm gaan geven. Iedere aanmelder krijgt echter sowieso voor 1 september een reactie van ons.
NB: Als je je aanmeldt, geef je ons daarmee tevens toestemming voor het verwerken van de persoonsgevoelige gegevens die je daarin met ons deelt.

Wie zien uit naar de reacties!

Dr Claartje van Sijl, eigenaar van Van Sijl Counseling en Training
Dr Esther Backbier, eigenaar Werken aan Leren & Bestuurslid IHBV

Voor aanmelden en vragen mail je tot uiterlijk 20 augustus naar [email protected]