Het IHBV groeit uit zijn jasje!

Het IHBV is de laatste jaren enorm gegroeid. Daar zijn we uiteraard blij mee, maar de wijze waarop de stichting georganiseerd was, is niet meer passend bij de omvang. De takenpakketten werden dermate goot, dat deze voorbij gingen aan dat wat je van een onbezoldigd vrijwilliger mag verwachten.
Om functies beter aan te laten sluiten op het gevraagde werk en om een verdere groei van het instituut mogelijk te maken, zijn enkele organisatorische wijzigingen doorgevoerd.

Het stichtingsbestuur is teruggebracht naar 3 personen: voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij dragen zorg voor de besturing van de stichting. Deze onbezoldigde vrijwilligersfuncties worden vervuld door:

Rianne van de Ven – voorzitter
Bryant Heng – penningmeester
Wendy Haanschoten – secretaris.

Ere-bestuurslid: Noks Nauta

Naast het bestuur zijn portefeuille- en projectmanagers actief
Het bestuur wordt omringd door een team van managers van diverse portefeuilles en projecten. Zij werken op basis van door henzelf opgestelde, en door het bestuur goedgekeurde (jaar-/project-) plannen. Deze rol is nieuw in de organisatiestructuur en zorgt ervoor dat de managers zich echt op hun portefeuilles kunnen concentreren. Vaak coördineren zij een team van vrijwilligers. Ook deze functies betreffen onbezoldigde vrijwilligersfuncties.

De volgende portefeuille-managers zijn op dit moment actief :

Patricia van Casteren – Onderzoek
Daisy Sanches – Vrijwilligersbeleid
Linda Batenburg – PR& Communicatie
Marga van Asperdt-Appels – Opleidingen

Een overzicht van deze personen en hun achtergrond tref je aan op deze pagina.

Daarnaast kent het IHBV een aantal projectmanagers die specifiek korte(re) klussen uitvoeren. Denk aan de organisatie van de HB-Ondernemersdagen, het verbeteren van de HB-Café-administratie, het coördineren van de kennisproducten, etc.

Zonder vrijwilligers kan het IHBV niet
En natuurlijk zijn er vele vrijwilligers actief in het organiseren van de HB-Cafés, de administratie en boekhouding en het uitvoeren van onderzoek. Zie deze pagina om onze vrijwilligers (zie die op de site getoond willen worden) te bekijken.

Met deze nieuwe inrichting kan het IHBV ook echt verder groeien en gaan we op weg naar ons 10-jarig bestaan!