HIQdatabase.info

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is er al aardig wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid. Helaas blijft dit vaak op de plank liggen en niet in de praktijk gebruikt. Als je op Internet zoekt naar informatie over hoogbegaafdheid krijg je een verscheidenheid aan ideeën, feiten en meningen voorgeschoteld, maar wat is nu echt gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek?

Vanuit de wens om de beschikbare onderzoeksliteratuur over hoogbegaafdheid bij volwassenen makkelijker toegankelijk te maken hebben Noks Nauta en Yvonne Cramer eind 2016 het initiatief genomen tot het opzette van een literatuurdatabase. Yvonne heeft vervolgens niet alleen de database en de interface van de website ontwikkeld, maar deze ook gevuld met honderden artikelen en andere publicaties. De database is in het Engels opgezet en bevat naast voornamelijk Engelstalige ook Nederlandstalige publicaties. De literatuurdatabase is inmiddels bijna een jaar online beschikbaar. En vanaf nu ook te benaderen via een link op de website van het IHBV.

Omdat de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek sterk kan verschillen zijn er 5 categorieën opgesteld met elk hun eigen criteria. Ook aan speciale groepen, zoals de zeer-/uitzonderlijk-/hyper-hoogbegaafden, hoogbegaafde senioren en hoogbegaafde meisjes/vrouwen is gedacht, door de relevante tag aan te vinken krijg je artikelen te zien die voor deze doelgroepen relevant zijn. Ook zijn alle artikelen gesorteerd op het soort definitie van hoogbegaafdheid die is gebruikt. Door middel van zoektermen is het mogelijk om gericht te zoeken naar specifieke onderwerpen en/of auteurs.