Hoera! Hoogbegaafd én vrouw?

Sieuwke Ronner & Noks Nauta

Slim en hoogbegaafd! Hoger opgeleide vrouwen erkennen dat ze misschien niet dom zijn, maar hoogbegaafd? Nee, dat bestaat niet! We maken het in onze beroepspraktijk maar al te vaak mee. Hoe komt het dat juist slimme vrouwen hun talenten vaak niet onderkennen? En wanneer mag je jezelf zelfs hoogbegaafd noemen? De auteurs geven in dit artikel antwoord op deze vragen en geven tips om vrouwen meer bewust te maken van hun talenten zodat ze die naar tevredenheid, van henzelf en van organisaties, in kunnen zetten.

Het volledige artikel is te lezen op deze bijlage.