Hoogbegaafde senioren

Het IHBV start begin 2015 een project om aandacht te vragen voor hoogbegaafde senioren. Daartoe wordt een serie geschreven en gefilmde portretten gemaakt die zullen worden ingezet om te laten zien dat de behoeften van deze groep heel anders zijn dan die van ‘gemiddelde’ senioren. Voor de productiekosten vraagt het IHBV subsidie aan bij vier fondsen. Over de subsidie voor het eerste deel van het project is inmiddels een positief besluit genomen door het Mensa Fonds.

Op dit thema worden steeds nieuwe netwerkcontacten gelegd. Zoals met werkenden in de ouderenzorg en met hoogleraren in de verpleeghuiszorg en in de ouderenzorg. In enkele zorginstellingen lopen al enige tijd activiteiten waarin met deze doelgroep rekening wordt gehouden. Hierover is ook een artikel in Trouw verschenen op 25 januari 2014. Klik hier.


Knelpunt is dat veel van deze ouderen niet weten dat ze hoogbegaafd zijn. Als er een aanbod komt dat hen aanspreekt, komen ze blijkbaar wel. Je hoeft de term ‘hoogbegaafd’ niet te gebruiken als je aan hun behoeften voldoet.

We zoeken naar mogelijkheden om meer over deze doelgroep te weten te komen en dit thema verder op de agenda te krijgen. We maken daarbij ook gebruik van ons leaflet ‘Niet iedereen is gemiddeld’.

Inmiddels wordt er ook internationaal samengewerkt met SENG om dit thema wereldwijd aandacht te gaan geven. SENG (Supporting Emotional needs of the Gifted) heeft een Gifted Elders Initiative. Noks Nauta is hier vanaf de oprichting bij betrokken nadat zij zelf een presentatie over Gifted Seniors had gegeven bij de SENG conference in 2013. Het internationale initiatief beoogt het thema ‘hoogbegaafde ouderen’ op diverse manieren onder de aandacht te krijgen. Het plan is om te beginnen met een literatuuronderzoek en met enkele interviews met professionals (zoals artsen en psychiaters) die werken met ouderen. We denken aan professionals vanuit verschillende landen. De tekst van het uitgangsdocument vindt u hier. Contactpersoon is Noks Nauta: [email protected]