Hoogbegaafden bij de bedrijfsarts

Vanaf oktober 2013 tot en met begin 2014 heeft mw Rieneke Sijderius, bedrijfsarts, consulten aangeboden aan hoogbegaafden die problemen hadden in het kader van arbeid en gezondheid. Op basis van tien consulten is door Noks Nauta en Rieneke Sijderius een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, dat in het juni-nummer van 2014 verschenen is. Als belangrijk aandachtspunt voor de bedrijfsartsen komt daarin te staan: Een bedrijfsarts met kennis van hoogbegaafdheid kan een hoogbegaafde werknemer beter teruggeven welke effecten dit op het werk en de werkverhoudingen kan hebben. Daarmee kan de werknemer aan de slag en kunnen gezondheidsproblemen worden voorkómen.