Hoogbegaafden bij de dokter

We vernamen van hoogbegaafden dat ze nogal eens ontevreden zijn over contacten met artsen. Op het Festival van Talent 2013 zijn daarom tijdens een workshop ervaringen onder bezoekers verzameld. Ook bij de SENG conferentie in juli 2013 in Florida is een dergelijke workshop gegeven. Er is contact met een student gezondheidspsychologie, die over dit thema onderzoek gaat doen. Noks Nauta heeft samen met Rebecca Ridolfo uit Engeland in 2013/2014 een internationale verkenning gedaan naar ervaringen van hoogbegaafden bij de dokter. Zij hebben in juli 2014 op de EMAG (European Mensa Annual Gathering) in Zürich hierover een workshop gegeven.

De presentaties staan op deze website bij https://ihbv.nl/international/english/presentations-eng

De eerste resultaten zijn al verwerkt in een leaflet ‘Slimme patiënt kan lastig zijn voor de arts’.