Hoogbegaafden in de GGZ

Het samengaan met, of juist afgrenzen van hoogbegaafdheid met diverse symptomen die kunnen wijzen op bijvoorbeeld ADHD, een autismespectrum stoornis of depressie verdient grote aandacht en zorg. Vanuit het IHBV worden contacten met de GGZ gelegd en waar mogelijk presentaties gegeven voor professionals in de GGZ.

Tevens hebben wij interviews gehouden met hoogbegaafde volwassenen die een zoektocht hebben doorlopen met betrekking tot eventuele extra diagnoses om met hun ervaringen andere hoogbegaafden te helpen. Op basis hiervan is een leaflet geschreven: Hoogbegaafd en meer dan dat.

Een artikel over hoogbegaafdheid en ADHD en hoe je ze uit elkaar houdt is geschreven door Noks Nauta en Floris Vogel en is in april 2014 geplaatst in het tijdschrift Suzan!.

Tijdens het HB-café in Delft op 10 oktober 2014 heeft Sanne Vink, psycholoog, hier een presentatie over gegeven. Het verslag is hier te vinden.