Hoogbegaafden met én ook zonder ervaring in de GGZ: korte vragenlijst invullen voor 5 oktober a.s.!

Het IHBV is bezig met het indienen van een projectidee voor een subsidie van ZonMW. In dat kader hebben we dringend behoefte aan onderbouwing met cijfers. Daarom hebben we een korte vragenlijst gemaakt voor een snelle inventarisatie onder hoogbegaafden in Nederland. Met die cijfers hopen we de noodzaak voor aandacht voor hoogbegaafdheid in de GGZ* te kunnen onderbouwen. Dan hebben we wel een grote respons nodig!! Dus graag deze oproep verder verspreiden.

Als we de eerste ronde van deze oproep doorkomen, mogen we een echte aanvraag gaan indienen. In het onderzoek hopen we dan op betrouwbare wijze te mogen onderzoeken hoe vaak hoogbegaafden te maken krijgen met de GGZ. (Vaker dan gemiddeld?). En hoe de behandeling in de GGZ vervolgens verloopt. Bijvoorbeeld of de hoogbegaafdheid wordt meegenomen in de diagnose, de behandeling of de oplossing. Het onderzoek zal worden verricht door een aantal GGZ-instellingen in samenwerking met het IHBV.

Vanwege de deadline voor de eerste aanvraag kunnen we alleen de vragenlijsten meenemen die vóór 5 oktober zijn ingevuld.
Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Let op: dit formulier slechts invullen als je (vrij zeker) weet dat je hoogbegaafd bent.
En uiteraard niet meer dan 1x de vragenlijst invullen per persoon.

Voor een representatief beeld zijn we nadrukkelijk ook op zoek naar hoogbegaafden die NIET in aanraking zijn geweest met de GGZ. We hopen dus dat die de vragenlijst ook invullen.

Het invullen van de vragen kost hooguit enkele minuten en de vragenlijst is uiteraard volledig anoniem.

Contactpersoon: Bruno Emans via [email protected]

* Onder GGZ wordt verstaan alle soorten van geestelijke gezondheidszorg, vanaf de praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts tot en met instellingspsychiatrie.