Hoogbegaafden in uitkeringen

Wij vinden dat de huidige re-integratie activiteiten voor een aantal hoogbegaafden niet effectief zijn. Samen met id-plein werken we daarom aan een project op dit gebied (zie ook deze statusupdate). In eerste instantie is er een inventarisatie gedaan en hebben we gevraagd of hoogbegaafden met een uitkering en/of zonder werk zich wilden melden met soort uitkering en postcode. Hier reageerden inmiddels ruim 260 mensen op. Een deel van de mensen met een uitkering van het UWV heeft al een persoonlijk bericht gehad en kon zich, wanneer ze dat wilden, melden bij id-Plein. Omdat we over deze groep nog zo weinig weten, is een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld.

Update november 2014: Inmiddels zijn er aan de mensen van de lijst zes voortgangsmails gestuurd. Daarin is steeds de stand van zaken gemeld en worden op dit gebied relevante websites en initiatieven gemeld. De eerste resultaten van de vragenlijst zijn gemeld. Er is veel materiaal verzameld en er is nog veel werk aan te verrichten. We hopen in de loop van 2015 minstens een artikel te kunnen aanbieden aan een tijdschrift. Het is wel duidelijk dat niet werken voor veel mensen een zeer ongewenste situatie is. Niet alleen financieel, maar ook omdat ze hun talenten zo niet kunnen inzetten.

Id Plein en IHBV bereiden ook een subsidieaanvraag voor om verdere activiteiten voor de doelgroep te kunnen ontplooien.

Naar aanleiding van dit project is een leaflet ontwikkeld om o.a. arbeidsdeskundigen, bedrijf- en verzekeringsartsen te informeren over de implicaties van hoogbegaafdheid in relatie tot werk en het vermoeden ervan.

Contactpersoon is Noks Nauta: [email protected]

Update augustus 2014: Voor de zomer hebben in totaal 183 respondenten de vragenlijst van het onderzoek naar hoogbegaafden zonder betaald werk ingevuld, waarvan ruim de helft vrouwen. Dat is een erg mooi aantal. De respondenten komen voor zover we dat nu kunnen inschatten op basis van de postcodes uit het hele land, en de spreiding in leeftijd loopt van in de twintig tot vlak voor de pensionering.

In de vragenlijst is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om toelichtingen te vragen bij de open vragen. Dit betekent dat er erg veel gegevens zijn om te analyseren. Het maakt de gegevens waardevol en inhoudsrijk. De onderzoeker (die dit in zijn vrije tijd doet) is begonnen met het geschikt maken van de data voor analyse en verwacht in de maanden september t/m november de eerste resultaten te hebben.Uiteraard melden we daarover aan de respondenten en zal er via dit medium aandacht aan worden besteed.

Contactpersoon is Noks Nauta: [email protected]