Het Consult

http://hetconsult.nl
Naam: (Psychologenpraktijk) Het Consult
E-mail: [email protected] Telefoonnummer: +31611412444 Mobiel: +31611412444

Beroep: GZ-psycholoog

Anders:

Plaats: Amsterdam

Specialisme:

Ik ben zelf hoogbegaafd en daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan met hulpverlening aan hoogbegaafden. Hoogbegaafden kampen met een aantal specifieke problemen zoals
- reductierouw (genoeg capaciteiten en talenten voor meerdere mensenlevens, maar met slechts één mensenleven de tijd moeten sommige van die capaciteiten tekort gedaan worden)
- faalangst en prestatie-angst
- er niet bij horen
- moeilijkheden op het werk
- moeilijkheden in relatie en gezinsleven


Ervaring:

Ik heb een deel van mijn studie klinische psychologie in Italië gedaan, vanuit mijn interesse in de manier waarop individuele patiëntenrechten daar een plek krijgen in de behandeling. Mijn expertise ligt op het gebied van zowel de psychologie als de psychiatrie. Ik ben onder andere werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg, de jeugdbescherming, de TBS-resocialisatie en diverse psychiatrische settingen. Momenteel werk ik, naast de eigen praktijk, als behandelaar in een gespecialiseerde ggz-instelling in Noord-Holland, en tot 2017 heb ik 15 jaar als forensisch diagnosticus gewerkt voor de Rechtbank en het Gerechtshof. Nog steeds doe ik af en toe een forensische opdracht.

BIG geregistreerd : Ja BIG-nummer: 49050969425 KRHB geregistreerd: Nee

NIP, NVGzP
Aanvullende informatie:

Ik heb mij langdurig verdiept in verstoringen van het slaappatroon die samenhangen met depressie, angst of stressklachten. Daarnaast ben ik bedreven in het behandelen van gedrag en attitudes die leiden tot een gebrek aan assertiviteit of juist tot onnodig conflictgedrag zoals schreeuwen, met deuren slaan, met spullen gooien, vechten. Ook heb ik mij intensief verdiept in het werken met (gescheiden) ouders die praktische handvatten nodig hebben in de omgang met elkaar en/of hun kinderen. Ik werk graag met hoogbegaafden, die meestal met een specifieke set problemen komen waarvan ze zelf niet weten dat dat typerend is voor hoogbegaafdheid. Mensen die met geloof, sekte-ervaringen of andere grote mentaliteits-beïnvloedende vraagstukken worstelen hebben ook sinds lang mijn interesse; ik werk samen met sekte-signaal en de openmindsfoundation. Ik heb ervaring met het begeleiden van mensen die ooit vast hebben gezeten, ouders van kinderen waarover een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken en mensen die kampen met de gevolgen van stalking, smaad en laster. Een flink deel van mijn werk heeft altijd bestaan in het behandelen van mensen die kampen met de gevolgen van verwaarlozing, mishandeling, misbruik, stalking, vervolging en achtervolging in welke vorm dan ook.