Hulpverlenerslijst

Het IHBV vertoont op deze site een overzicht per provincie van hulpverleners die zelf aangeven met hoogbegaafde volwassenen te werken.

Het IHBV geeft geen informatie over het hulpverleningsaanbod voor hoogbegaafde kinderen (tot 16 jaar). Daarvoor kunt u terecht bij het ECHA-netwerk.

Omdat we ook graag Vlaanderen bedienen, is deze optie toegevoegd als ‘provincies’ waarop gezocht kan worden.

Disclaimer

Het doorgeven van namen van hulpverleners door het IHBV houdt geen goedkeuring door of namens het IHBV voor deze hulpverleners in. De betrokken hulpverleners hebben aangegeven belangstelling te hebben in en/of ervaring te hebben met het werken met hoogbegaafde volwassenen. Als u contact met hen opneemt, dient u zich er zelf van te vergewissen of hun aanbod past bij uw hulpvraag. In het IHBV-leaflet ‘Hoe kies ik een passende hulpverlener of begeleider?’ vindt u achtergrondinformatie en tips over de keuze van een bij u passende hulpverlener.

Lijstbeheer

Hulpverleners die op deze lijst staan, kunnen hun gegevens zelf wijzigen via hun IHBV-account. Log hiervoor in met je inloggegevens en lees vervolgens de instructies die dan verschijnen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: [email protected]

Nieuwe hulpverlener

Bent u hulpverlener en wenst u op deze lijst te komen staan? Dan dient u eerst een account aan te maken.
Dat kan op deze pagina: Aanmaken hulpverlenersaccount.
Volg vervolgens alle instructies op uw scherm.

Verdere navigatie

Hulpverleners Nederland en Vlaanderen
Hulpverleners Internationaal
Hulpverlener-vermelding aanmelden of bewerken