Het bestuur van het IHBV bestaat uit:

Voorzitter: Rianne van de Ven

foto: Milo van der Pol (c)
Rianne van de Ven (1971) heeft sinds 2007 een coachpraktijk voor hoogbegaafde volwassenen (www.riannevdven.nl) en adviseert als consultant het bedrijfsleven over hoe beter om te gaan met het thema hoogbegaafdheid. Tevens is zij eigenaar van het HB-forum en organiseert zij regulier laagdrempelige bijeenkomsten voor volwassenen die hoogbegaafd zijn of vermoeden te zijn. Ze is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de VUBrussel en ook gastdocent aldaar in het academische programma van permanente vorming voor HSP Professionals. Sinds 2016 is zij ook ECHA Specialist in Gifted Education. Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in‘.

Penningmeester: Bryant Heng


Bryant Heng (1988) is jong sociaal ondernemer en woonachtig in Almere. Hij heeft een passie voor projecten die de mogelijkheden vergroten voor kwetsbare jongeren en heeft daarin zowel in Nederland als internationaal ervaring opgedaan. Momenteel is hij bezig om een kennisuitwisselings community op te bouwen bestaande uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren in Nederland www.wellbeingnetworks.nl
Daarnaast is hij ook bestuurslid, penningmeester bij stichting UNOY, United Network for Young Peacebuilders in Den Haag. Hij heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en heeft zijn Bachelor in International Business Administration en Master specialisaties in Strategic Management en Finance & Investments behaald aan de Erasmus Universiteit. Ook heeft hij Executive Education modules aan de Harvard Kennedy School gevolgd waaronder Non Profit Financial Stewardship. Zijn hobbies zijn reizen en jongerenwerk.

Secretaris: Petra Heeren-Hoff


Petra Heeren-Hoff (1975) heeft een eigen coachpraktijk: ‘Vrijmoedig wandelcoaching’ (www.vrijmoedigwandelcoaching.nl). Ze coacht mensen die vrijmoedig(er) in het leven willen staan en richt zich daarbij specifiek op hoogbegaafde volwassenen. Ze heeft een eigen wandelcoachmethode ontwikkeld rondom de positieve kenmerken van hoogbegaafdheid vanuit het Delphi-model. Naast haar eigen praktijk is zij werkzaam als coach en beleidsadviseur (archeologie en geschiedenis) bij provincie Gelderland. Ze heeft zitting in de begeleidingscommissie van de leerstoel ‘Geschiedenis van Gelderland’ aan de Radboud Universiteit. Tevens is ze lid van de Coöperatie VO de Vallei, een vernieuwende school voor democratisch voortgezet onderwijs. Ook is ze actief lid van de VideoBusinessSchool. Petra is getrouwd en moeder van drie kinderen.

Algemeen bestuurslid: Suzanne Remmers


Suzanne Remmers (1976) begeleidt in haar coachpraktijk hoogopgeleide vrouwen en hoogbegaafde volwassenen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling (www.stapsteencoaching.nl). Binnen het bestuur van het IHBV richt ze zich vooral op vrijwilligersbeleid en coördinatie én de HB-Cafés (tot 01-05-2018). Daarnaast is ze zelf ook een van de vrijwilligers van het HB-Café in Enschede. Wat haar daarbij drijft is het creëren van een vrijplaats voor hoogbegaafde volwassenen om zichzelf (opnieuw) te ontdekken, te waarderen en verbinding te leggen met anderen.

Algemeen bestuurslid: Esther Backbier


Esther Backbier (1967) is onderzoeker, coach en HRD-adviseur met als expertise het werken en leren van (zeer) hoogopgeleide en hoogbegaafde volwassenen. Vanuit haar onderneming Werken aan Leren (https://werkenaanleren.nl) begeleidt ze sinds 2013 hoogbegaafde volwassenen die worstelen met vraagstukken rondom werk, loopbaan, identiteit en zingeving. Bedrijven en organisaties helpt ze met het vormgeven van de ondersteuning en ontwikkeling van zeer hoogopgeleide professionals met als doel het bevorderen van hun groei, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Esther studeerde Gezondheidswetenschappen, promoveerde in de Psychologie en voltooide een ICF geaccrediteerde opleiding tot professional coach op het niveau vakbekwaam. Binnen het IHBV heeft Esther de portefeuille Onderzoek en Wetenschap. Ze initieert, coördineert, begeleidt en publiceert over het onderzoek dat het IHBV (mede) uitvoert of helpt uitvoeren naar vraagstukken die relevant zijn voor het welzijn en functioneren van hoogbegaafde volwassenen.

Algemeen bestuurslid: Daisy Sanches


Daisy Sanches (1971) heeft sinds 2011 haar eigen coachpraktijk – De DappereProfessional– waarin zij zich heeft gespecialiseerd in de online en offline begeleiding van hoogbegaafde volwassenen die worstelen met o.a. zelfbeeld, onderpresteren, keuzes maken en levensvervulling. Daisy vindt het belangrijk dat er meer openheid komt rondom hoogbegaafdheid en spreekt graag over diverse thema’s gerelateerd aan hoogbegaafdheid en houdt inloop-ochtenden. Voor het IHBV was ze reeds actief als coördinator van het HB-Café Alkmaar en nu ook algemeen bestuurslid Vrijwilligersbeleid en HB-Cafés.

 
 

***Ere-bestuurslid: Noks Nauta***

Foto: Gijs de Kruijf (c)

Foto: Gijs de Kruijf (c)

Bedrijfsarts niet praktiserend en arbeids- en organisatiepsycholoog. Promoveerde op samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen. Medeoprichter van het IHBV (2010).
Werkt sinds 2001 aan deskundigheidsbevordering omtrent hoogbegaafdheid bij professionals, zoals psychologen en artsen. Verzamelt (middels onderzoek) en verspreidt (middels artikelen, presentaties en workshops) kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Publiceerde samen met Sieuwke Ronner het boek ‘Ongeleide projectielen op koers. Over werken en leven met hoogbegaafdheid’ (2007) en was coauteur van Janneke Breedijk in ‘Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst’ (2012). www.noksnauta.nl Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in‘.