Frans Corten, loopbaancoach Werk en Waarde

frans corten

Van oorsprong bioloog, werkt als coach en loopbaanadviseur voor hoogbegaafden, sinds 2001 vanuit zijn bedrijf Werk en Waarde te Deventer. Introduceerde hier de Belgische KernTalentenanalyse en is KernTalententrainer voor Nederland. Publiceerde vanaf 2001 over hoogbegaafdheid en werk, onder andere: ‘Highly Intelligent and Gifted Employees – Key to Innovation. Academic paper from International HRD Conference The Learning Society for Sustainable Development’. Is geïnteresseerd in emancipatieprocessen (www.werkenwaarde.nl).

 

Rieneke Sijderius, bedrijfsarts en adviseur op arbogebied

Sijderius Rineke portr
Is bedrijfsarts en heeft ruim 30 jaar ervaring in diverse bedrijven. Is lid geweest van het bestuur van de wetenschappelijke vereniging NVAB en van diverse commissie van de KNMG. Zit in de drie Raden van Toezicht van resp. Voortgezet onderwijs, thuiszorginstelling, kinderopvang gecombineerd met primair onderwijs.
Kwam 20 jaar geleden in de privésituatie in aanraking met hoogbegaafdheid en is daar toen veel over gaan lezen. In haar werk als bedrijfsarts leerde ze hoogbegaafden herkennen en kon hen laten inzien waarom ze vastliepen en adviezen geven om er mee om te gaan en hun talenten wel te benutten.
Samen met Noks Nauta in 2013 en 2014 een project gedaan over hoogbegaafden bij de bedrijfsarts. Een artikel hierover is gepubliceerd in het tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde (TBV) in juni 2014.

 

Kathleen Venderickx, professor UHasselt, bestuurder CBO-Antwerpen Exentra VZW

kathleen_venderickx
Is burgerlijk ingenieur (ir.) van opleiding met een PhD in de burgerlijke (in NL: civiele) bouwkunde. Is 15 jaar prof geweest in energietechnieken aan de UHasselt en is grondlegger van enkele bedrijven binnen de energiesector in België. Runt sedert 2012 samen met Tessa Kieboom het CBO Antwerpen en Exentra VZW (www.exentra.be), waar meer dan 5000 hoogbegaafde kinderen en volwassen zijn begeleid en gecoacht. Vanaf 2014 staat zij samen met Tessa Kieboom aan het hoofd van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt. Is medeontwikkelaar en initiatiefneemster van het kennisplatform www.hoogbegaafdophetwerk.be