Wat is het IHBV?

Het IHBV is een kennis-, project- en netwerkorganisatie, die tot doel heeft het leefklimaat van hoogbegaafde (jong)volwassenen te verbeteren, zodat hun talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen. Het IHBV werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat doet het IHBV?

Het IHBV neemt deel aan de KennisWiki Hoogbegaafdheid, een kennisbank over hoogbegaafdheid op alle leeftijden. Het IHBV voert onderzoeks- en praktijkprojecten uit, en het brengt hoogbegaafden enerzijds en professionals, beleidsmakers en onderzoekers anderzijds samen rond het thema hoogbegaafdheid bij (jong)volwassenen).

Wat is hoogbegaafd eigenlijk?

Vaak wordt uitgegaan van een smalle definitie van hoogbegaafdheid, die hoogbegaafdheid gelijkstelt aan een IQ hoger dan dat van 98% van de bevolking (op de meest gangbare tests is dat boven 130). Deze definitie sluit andere dan intellectuele aspecten van hoogbegaafdheid echter op voorhand uit, en houdt ook geen rekening met factoren die het maken van een IQ-test negatief kunnen beïnvloeden. Daarom kiest het IHBV voor de brede definitie op basis van het Delphi-model Hoogbegaafdheid.

Ik ben werkgever, leidinggevende of werknemer – wat kan het IHBV voor mij betekenen?

Het IHBV kan u de weg wijzen bij problemen met uw hoogbegaafde baas, collega of werknemer. Ook kan het u op het spoor zetten om méér uit uw hoogbegaafde werknemer te halen, de kans op optimale ontplooiing van talent te vergroten en excellentie en innovatie te bevorderen.*

Ik ben zorgverlener – wat kan het IHBV voor mij betekenen?

Het IHBV kan u de weg wijzen bij problemen met de begeleiding en behandeling van hoogbegaafde cliënten. Ook kan het u op het spoor zetten van een effectievere manier van omgaan met hoogbegaafde (jong)volwassen klanten, cliënten en patiënten.*

Ik denk dat ik hoogbegaafd ben – wat nu?

U kunt op internet zoeken naar informatie over hoogbegaafdheid bij (jong)volwassenen. U kunt ook wat literatuur over hoogbegaafde volwassenen ter hand nemen – binnenkort verschijnt op deze site een literatuurwijzer voor hoogbegaafde volwassenen. U kunt proberen om met gelijkgestemden in contact te komen via Mensa, via het IHBV of via andere bureaus, instellingen of organisaties. En voor een IQ-test kunt u zich melden bij Mensa of bij een testpsycholoog.*

Ik ben hoogbegaafd en op zoek naar hulp – waar kan ik die vinden?

Op onze site vindt u een lijst van zorgverleners voor hoogbegaafde (jong)volwassenen.*

* Op de pagina Leaflets zijn vrij downloadbare informatieve leaflets over onder andere dit onderwerp te vinden.