Bestuur

Het stichtingsbestuur van het IHBV bestaat uit:

Voorzitter: Rianne van de Ven


Rianne van de Ven (1971) heeft sinds 2007 een coachpraktijk voor hoogbegaafde volwassenen (www.riannevdven.nl) en adviseert als consultant het bedrijfsleven over hoe beter om te gaan met het thema hoogbegaafdheid. Tevens is zij eigenaar van het HB-forum en organiseert zij regulier laagdrempelige bijeenkomsten voor volwassenen die hoogbegaafd zijn of vermoeden te zijn. Ze is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de VUBrussel en ook gastdocent aldaar in het academische programma van permanente vorming voor HSP Professionals. Sinds 2016 is zij ook ECHA Specialist in Gifted Education. Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in‘.

Penningmeester: Bryant Heng


Bryant Heng (1988) is jong sociaal ondernemer en woonachtig in Almere. Hij heeft een passie voor projecten die de mogelijkheden vergroten voor kwetsbare jongeren en heeft daarin zowel in Nederland als internationaal ervaring opgedaan. Momenteel is hij bezig om een kennisuitwisselings community op te bouwen bestaande uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren in Nederland www.wellbeingnetworks.nl
Daarnaast is hij ook bestuurslid, penningmeester bij stichting UNOY, United Network for Young Peacebuilders in Den Haag. Hij heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en heeft zijn Bachelor in International Business Administration en Master specialisaties in Strategic Management en Finance & Investments behaald aan de Erasmus Universiteit. Ook heeft hij Executive Education modules aan de Harvard Kennedy School gevolgd waaronder Non Profit Financial Stewardship. Zijn hobbies zijn reizen en jongerenwerk.

Secretaris: Wendy Haanschoten


Wendy Haanschoten (1973) is adviserend apotheker, lid van de OR en is daarnaast autisme ambassadeur binnen Achmea. Verder is ze daar tevens secretaris van de ZIMA’s (ZorgInhoudelijk en Medisch Adviseurs). Ook zit ze in het bestuur van Diversiteits Netwerken Achmea (DNA). Zij vindt het belangrijk dat er meer openheid komt over psychische diversiteit, en is gewend gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze is voorheen lid geweest van een aantal oudercommissies voor zowel kinderdagverblijf, BSO als basisschool. Voor de middelbare school werd zij lid van de klankbordgroep. Zij woont met haar gezin in Amersfoort. Haar hobby’s zijn lezen, puzzelen, sporten (vooral met vriendinnen) en cruisen.

***Ere-bestuurslid: Noks Nauta***

Foto: Gijs de Kruijf (c)

Bedrijfsarts niet praktiserend en arbeids- en organisatiepsycholoog. Promoveerde op samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen. Medeoprichter van het IHBV (2010).
Werkt sinds 2001 aan deskundigheidsbevordering omtrent hoogbegaafdheid bij professionals, zoals psychologen en artsen. Verzamelt (middels onderzoek) en verspreidt (middels artikelen, presentaties en workshops) kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Publiceerde samen met Sieuwke Ronner het boek ‘Ongeleide projectielen op koers. Over werken en leven met hoogbegaafdheid’ (2007) en was coauteur van Janneke Breedijk in ‘Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst’ (2012). www.noksnauta.nl Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in‘.

Portefeuillemanagers

Het bestuur wordt omringd door een team van managers van diverse portefeuilles en projecten. Zij werken op basis van door henzelf opgestelde, en door het bestuur goedgekeurde (jaar-/project-) plannen.
We kennen nu de volgende portefeuillemanagers:

Onderzoek: Patricia van Casteren

Patricia van Casteren (1971) is psycholoog arbeid & gezondheid en als bedrijfspsycholoog werkzaam bij Ascender. Daarnaast is ze als science practitioner verbonden aan de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, onderzoeksinstituut voor zorg en welzijn van Tilburg university. Daar verricht ze promotie onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in werk, in het bijzonder van hoogbegaafden. Ook bij Ascender houdt ze zich o.a. bezig met coachen en behandelen van hoogbegaafde volwassenen en het adviseren van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid.  Binnen het IHBV heeft Patricia de portefeuille Onderzoek onder haar hoede. Ze initieert en coördineert onderzoek dat het IHBV (mede) uitvoert of helpt uitvoeren naar vraagstukken die relevant zijn voor het welzijn en functioneren van hoogbegaafde volwassenen.

Vrijwilligerszaken: Daisy Sanches


Daisy Sanches (1971) heeft sinds 2011 haar eigen coachpraktijk – De DappereProfessional– waarin zij zich heeft gespecialiseerd in de online en offline begeleiding van hoogbegaafde volwassenen die worstelen met o.a. zelfbeeld, onderpresteren, keuzes maken en levensvervulling. Daisy vindt het belangrijk dat er meer openheid komt rondom hoogbegaafdheid en spreekt graag over diverse thema’s gerelateerd aan hoogbegaafdheid en houdt inloop-ochtenden. Voor het IHBV was ze reeds actief als coördinator van het HB-Café Alkmaar en nu ook portefeuillemanager Vrijwilligersbeleid.

PR&Communicatie: Janine Kallenbach

Janine Kallenbach (1969) kwam er een aantal jaar geleden via het zijnsluik van Tessa Kieboom achter dat haar hoogbegaafdheid óók een verklaring is voor haar uiteenlopende interesses, haar moeite met repeterende taken, haar emotionele intensiteit en het feit dat anderen haar soms lastig en eigenwijs vinden.
Janine is van oorsprong Industrieel Ontwerper, en heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid verschillende managementposities bekleed en aan organisatieverandering gewerkt. Zij is daarnaast voorzitter van de RvT van een stichting in het basisonderwijs en een nét iets andere adviseur, coach, trainer, timmervrouw en maker.
Samen met haar man, twee zoons en een hoogbejaarde kat woont zij in Rotterdam.
Zij wil zich er graag hard voor maken dat hoogbegaafdheid als iets normaals wordt gezien, als één van de variaties van de mens. En ook als iets leuks: net zo leuk als een talent voor tekenen, voor sport, voor samenwerken met andere mensen of voor onderwaterlassen.
Als portefeuillemanager PR & communicatie van het IHBV wil ze zich met name inzetten voor duidelijke en positieve communicatie tussen, voor én over hoogbegaafde volwassenen.

Opleidingen: Marga van Asperdt-Appels

Marga van Asperdt-Appels is 66 jaar, echtgenote van Dirk en moeder van 2 zonen en een dochter en oma van 4 kleinkinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Verder momenteel, naast het gezin, druk met cursussen als kunstgeschiedenis en symboliek en piano leren spelen.
Ze is sinds in 2018 met “pensioen” gegaan, 48 jaar gewerkt als verpleegkundige in meerdere functies, waaronder ook als opleidingsfunctionaris in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Op haar 53e rees het vermoeden dat ze hoogbegaafd is, in 2011 heeft ze het laten testen en dat viel positief uit. Het is voor haar een behoorlijke zoektocht geweest waarbij ze tegen meerdere zaken opliep, ook in de voorlichting over hoogbegaafdheid in zowel persoonlijke als de medische wereld. Ze gaat vanuit de drive om meer bekendheid en voorlichting (scholing) te geven hierover onderzoeken hoe we dit als IHBV vorm kunnen geven en wat we hiervoor nodig hebben.

IHBV aan het Werk: Tessa van Iperen


Tessa van Iperen (1969) las begin 2007 een artikel over hoe lastig het is om samen te werken met een hoogbegaafde collega. Het artikel deed haar pijn, ernstig pijn. Letterlijk elk voorbeeld kon op haar slaan. De Mensa test bood duidelijkheid, ook zij bleek hoogbegaafd. Haar keuze om zelfstandige te worden was vervolgens snel gemaakt.
Ze is oprichter van 2 bedrijven. In 2007 is zij gestart met Iemand Anders, strategisch advies en interim (marketing) management voor bedrijven en organisaties die hun klantgerichtheid willen verbeteren. En in 2019 is ze gestart met Niemand Anders, recruitment en schaduwmanagement voor hoogbegaafde zelfstandigen. Hiermee wil zij het taboe doorbreken en bijdragen aan een beter imago van hoogbegaafdheid op je CV. Want hoe beter je kan laten zien wat je kan, hoe meer en beter organisaties daar profijt van kunnen hebben. En voor de zelfstandige om je volle potentie in te zetten.
Als mens ben is ze nieuwsgierig en leergierig, en maakt ze graag nieuwe contacten. Voor het IHBV zet ze zich in voor meer bekendheid en begrip bij bedrijven en (semi)overheidsorganisaties, als portefeuillehouder “IHBV aan het werk”.