Het IHBV heeft per 1-1-2013 de ANBI-status van de belastingdienst gekregen. (RSIN 8223.83.962)

Per 1-1-2014 gelden er aangescherpte regels over welke gegevens deze Algemeen Nut Beogende Instellingen op hun website moeten publiceren. Veel van de gevraagde gegevens stonden al op onze site, op deze pagina verzamelen we de overige gegevens (en meer) :

Beloningsbeleid

Het IHBV werkt voornamelijk met vrijwilligers. Alle functies zijn onbezoldigd. Onkosten worden vergoed mits vooraf afgestemd met de penningmeester en passend binnen een door of namens het bestuur goedgekeurde begroting.

Financiële verantwoording

Jaarrekening IHBV 2022
Jaarrekening IHBV 2021
Jaarrekening IHBV 2020
Jaarrekening IHBV 2019
Jaarrekening IHBV 2018
Jaarrekening IHBV 2017
Jaarrekening IHBV 2016
Jaarrekening IHBV 2015
Jaarrekening IHBV 2014
Jaarrekening IHBV 2013
Jaarrekening IHBV 2012

Activiteitenverantwoording

Jaarverslag IHBV 2020
Jaarverslag IHBV 2019
Jaarverslag IHBV 2017
Jaarverslag IHBV 2016
Jaarverslag IHBV 2015
Jaarverslag IHBV 2014
Jaarverslag IHBV 2013
Jaarverslag IHBV 2012

Privacyverklaring IHBV

Onze stichting werkt conform een privacy protocol. U kunt de privacy verklaring hier bekijken.

Formulieren publicatieplicht grote ANBI’s

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren.

IHBV 2020 Publicatieplicht ANBI

IHBV 2021 Publicatieplicht ANBI

IHBV 2022 Publicatieplicht ANBI