Nieuwe penningmeester

Met ingang van 7 september 2016 heeft het IHBV een nieuwe penningmeester: Angeline Evers.
De afgelopen 3 jaar heeft Karel Jurgens met veel inzet en enthousiasme deze functie ingevuld. Naast de taak van penningmeester nam Karel nog een groot aantal werkzaamheden voor zijn rekening. Om gezondheidsredenen heeft Karel zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Wij bedanken Karel zeer voor al zijn inspanningen voor het IHBV en wensen hem alle goeds voor de toekomst.
Angeline heten wij van harte welkom. Op de bestuurspagina vind je haar introductie.