Aankondiging start vervolgmeting onderzoek Veerkracht en ervaren gezondheid

In 2019 is in samenwerking met de Universiteit Leiden een onderzoek gestart naar veerkracht en ervaren gezondheid onder hoogbegaafde volwassenen in Nederland en Vlaanderen. In het najaar van 2019 hebben ruim 1000 hoogbegaafde volwassen de digitale vragenlijst ingevuld en aangegeven ook aan de vervolgmeting te willen deelnemen. De vervolgmeting zal binnenkort van start gaan.

Indien u in de eerste meting heeft aangegeven aan de vervolgmeting te willen meedoen en u uw e-
mailadres hebt ingevuld, dan zult u begin november een mail van de Universiteit van Leiden kunnen
verwachten. In deze aan u persoonlijk gerichte e-mail wordt u uitgenodigd om via de daarin
opgenomen link deel te nemen aan de follow-up meting. Deze 2e vragenlijst zal grotendeels dezelfde
vragen bevatten als de 1e keer.

We hopen wederom op een grote respons, dus hou je mailbox de komende tijd goed in de gaten!

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over het onderzoek, dan kan je contact opnemen met de eindverantwoordelijke onderzoeker Dr. Véronique De Gucht ([email protected]) of met de IHBV-projectleider onderzoek Dr. Esther Backbier ([email protected]).