Onderzoek in samenwerking met geneeskundestudenten van het Erasmus MC

Geneeskundestudenten van het Erasmus MC in Rotterdam doen op dit moment in diverse community projecten ervaring op met wetenschappelijk onderzoek van praktijkvraagstukken. Twee groepjes van zes studenten zijn voor het IHBV aan de slag gegaan met een onderzoeksopdracht gericht op gezondheid van hoogbegaafde volwassenen.
Voor de beantwoording van de exploratieve onderzoeksvragen vragen wij nu uw medewerking!

Eén project richt zich op psychische diagnoses onder hoogbegaafde volwassenen, het andere project op gezondheidsgedrag in relatie tot lichaamsbewustzijn.
U kunt aan één of aan beide onderzoeken deelnemen mits u voldoet aan de selectiecriteria voor het betreffende onderzoek. Het maakt daarbij overigens in het geheel niet uit of u iets heeft met het specifieke onderwerp van het onderzoek. We willen namelijk graag een zo divers mogelijke groep van deelnemers aan het onderzoek om de kans zo groot mogelijk te maken, dat de resultaten ook daadwerkelijk representatief zijn voor alle hoogbegaafde volwassenen in Nederland.

Onderzoeksproject: Psychische diagnoses onder hoogbegaafde volwassenen

Uit de persoonlijke verhalen van hoogbegaafde volwassenen weten we dat velen in de loop van hun leven één of zelfs meerdere DSM-diagnoses hebben gekregen, op basis van de door hen en/of hun omgeving ervaren psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het vermoeden bestaat dat dit te maken heeft met de bij hoogbegaafdheid vaak voorkomende hoogsensitiviteit en het feit dat hoogbegaafdheid onderdeel is van de persoonlijkheid. Het zich van jongs af aan ‘anders’ voelen en zich ‘anders’ gedragen dan gemiddeld, maakt dat zij wellicht vaker dan gemiddeld intelligente mensen een DSM-diagnose krijgen (zoals bv ASS, ADD, ADHD, OCD, angststoornis, bipolair, PTTS). Er zijn tot op heden echter geen cijfers die een hogere of lagere incidentie en prevalentie onderbouwen, vandaar dit explorerende onderzoek.

U kunt mee doen aan het onderzoek naar psychische diagnoses bij hoogbegaafden als u zelf hoogbegaafd bent en 18 jaar of ouder. De vragenlijst vindt u hier.
Deelname aan het onderzoek is anoniem en vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd.
De vragenlijst kan uiterlijk tot 16 maart 2018 ingevuld worden.

Onderzoeksproject: Gezondheidsgedrag in relatie tot lichaamsbewustzijn van hoogbegaafde volwassenen.

Hoger opgeleiden hebben gemiddeld veelal een betere gezondheid dan lager opgeleiden doordat ze gezonder leven. We zijn nieuwsgierig of dit ook geldt voor hoogbegaafden. Het zou namelijk kunnen dat hoogbegaafden door hun sterke cognitieve georiënteerdheid als groep minder gezonde leefgewoonten hebben dan hoogopgeleiden. Het idee is dan dat hoogbegaafden zo “in hun hoofd leven” dat ze “vergeten te bewegen” en/of “vergeten te ontspannen”. Maar bijvoorbeeld ook dat ze te veel en/of “verkeerd eten” omdat hun hersenen voortdurend vragen om extra energie. We weten niet of dat werkelijk zo is, vandaar dit exploratieve onderzoek.
U kunt meedoen aan het onderzoek naar gezondheidsgedrag en lichaamsbewustzijn als u tussen de 25 en 45 jaar oud bent, gemiddeld 22-40 uur per week werkt én een opleiding heeft afgerond op hbo en/of wo niveau dan wel een IQ-score heeft van 130 punten of meer.

Voldoet u aan de genoemde selectiecriteria dan kunt u de vragenlijst met betrekking tot gezondheidsgedrag en lichaamsbewustzijn hier vinden en invullen.
Deelname aan het onderzoek is anoniem en vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd.
De vragenlijst kan tot uiterlijk 12 maart 2018 ingevuld worden.