[Heropend] Onderzoek naar ervaringen van hoogbegaafde volwassenen binnen de therapeutische relatie: wat werkt (niet) en waarom?

Het IHBV doet oriënterend onderzoek naar ervaringen van hoogbegaafde volwassenen binnen een therapeutische relatie met een BIG-geregistreerde psychotherapeut. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Manon Savelkoul, Gezondheidswetenschapper.
Eerder sloten we de oproep voor dit onderzoek, maar we heropenen het vanwege de zoektocht naar specifieke respondenten: mannen van 60 jaar en ouder. In onderstaande tekst staan de aanvullende criteria.

Achtergrond
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de therapeutische relatie tussen een cliënt en therapeut cruciaal is voor het slagen van de therapie. Belangrijke kenmerken voor een goede kwaliteit van de therapeutische relatie zijn het gevoel dat de therapeut je begrijpt en je onvoorwaardelijk accepteert als persoon, er overeenstemming is tussen wat de therapeut denkt, voelt, zegt en wat hij doet, en dat er gezamenlijke overeenstemming is over wat het probleem en wat de juiste aanpak is. Daarnaast is het van belang dat eventuele problemen die zich voordoen binnen de therapeutische relatie direct worden aangepakt.
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar hoe hoogbegaafde cliënten de relatie met een psychiater, psycholoog of psychotherapeut ervaren. Voor deze professionals zijn er dan ook weinig empirisch onderbouwde richtlijnen voor hoe zij zelf in de therapeutische relatie kunnen bijdragen aan een effectieve ondersteuning van hoogbegaafden.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op kenmerken die hoogbegaafde volwassenen als werkzaam en als niet werkzaam ervaren binnen een therapeutische relatie met een psychotherapeut. Daarnaast willen we graag weten welke factoren (bij de therapeut en bij de hoogbegaafde) bijdragen aan deze ervaringen. Daarmee hopen we input te leveren voor betere therapeutische ondersteuning van hoogbegaafde volwassenen. Het onderzoek richt zich op het genereren van kennis voor professionals in de psychosociale ondersteuning. In de eerste plaats natuurlijk voor psychotherapeuten over wie dit onderzoek gaat, maar ook voor bijvoorbeeld psychologen en psychiaters. Daarnaast is het doel om informatie te leveren voor beleidsmakers van opleidingen of nascholing en voor de hoogbegaafde volwassenen zelf in de vorm van hulp bij het bespreekbaar maken van eigen gevoelens en ervaringen in de therapie. De onderzoeksresultaten zullen geanonimiseerd in een artikel worden gepubliceerd.

Deelnemers
Wij zoeken nog mannen die:

  • 60 jaar of ouder zijn
  • zichzelf als hoogbegaafd beschouwen
  • maximaal twee jaar geleden in de provincie Flevopolder, Friesland, Overijssel of Zeeland zijn begonnen aan een traject bij een BIG-geregistreerde psychotherapeut of sinds twee jaar geleden bij verschillende BIG-geregistreerde psychotherapeuten een behandeling zijn begonnen (om te checken of uw behandelaar psychotherapeut en BIG-geregistreerd is, zie https://www.bigregister.nl/zoeken/, bel de BIG-informatielijn 0900 – 8998225 (1 cent per minuut) of stuur een e-mail naar [email protected])
  • minimaal vijf consulten hebben gehad met minstens een van die psychotherapeuten

Deze mensen nodigen wij uit om het aanmeldingsformulier zie bijlage ‘Aanmeldingsformulier (Fl Fr Ov Ze)’ in te vullen en via e-mail aan de onderzoeker Manon Savelkoul terug te sturen.
De ervaringen kunnen zowel positief als negatief zijn. De reden voor de therapie hoeft niet direct met de hoogbegaafdheid te maken te hebben en kan uiteenlopen van aanpassing aan de sociale (werk)omgeving tot en met psychopathologische problemen.

Geselecteerd voor deelname?
Na selectie voor deelname aan het onderzoek ontvangt u informatie over het onderzoek met een toestemmingsverklaring waarin u kunt aangeven dat u wilt meedoen aan het onderzoek. Als u deze ingevuld en ondertekend terug stuurt naar de onderzoeker dan zal zij contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk interview van een tot anderhalf uur.

Vertrouwelijk
Uw antwoorden worden op een beveiligde plaats tot kort na afronding van het onderzoek bewaard en anoniem in het onderzoeksverslag verwerkt. Al uw gegevens worden na afloop van het onderzoek gewist. Alleen de onderzoeker en u als deelnemer hebben tot die tijd inzage in uw antwoorden. Bovendien kunt u op elk gewenst moment stoppen met deelname aan het onderzoek waarna al uw gegevens gewist en niet meer voor het onderzoek gebruikt worden.
Ook alle ingevulde aanmeldingsformulieren worden op een beveiligde plaats bewaard. Als u niet geselecteerd wordt voor deelname wordt het door u ingevulde aanmeldingsformulier direct gewist. Van geselecteerde deelnemers verwijderen wij de ingevulde aanmeldingsformulieren na afloop van het onderzoek.

Vragen?
Als u nog vragen hebt dan kunt u terecht bij de onderzoeker Manon Savelkoul via [email protected]