Oproep deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijke doelstelling van IHBV is het vergroten van kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. We werken daarom graag mee aan wetenschappelijk onderzoek. In het kader van de opleiding ECHA-specialist in Gifted Education, doet Cynthia Huyssen onderzoek naar (hoogbegaafde) moeders met hoogbegaafde kinderen, die niet werken (betaald).

Daarbij is ze vooral erg benieuwd naar de beweegredenen waarom zij niet werken. Indien u zich in dit profiel (moeder van hoogbegaafd(e) kind(eren) en niet betaald werkend) herkent, nodigt zij u graag uit om deze vragenlijst in te vullen. Dit kan geheel anoniem en vraagt 10 minuten van uw tijd.

Link naar de vragenlijst

Eind februari 2020 wordt de vragenlijst gesloten.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, is Cynthia bereikbaar via [email protected]