[Gesloten]Oproep deelname onderzoek hoogbegaafdheid en burn-out

Akkelijn Elshof, masterstudent Strategisch HRM aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt in overleg met het IHBV de relatie tussen hoogbegaafdheid en het krijgen van een burnout. Lees haar brief met een oproep voor deelnemers.

 

Oproep

Geachte hoogbegaafde,

Voor mijn masterthesis op de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek ik de relatie tussen hoogbegaafdheid en het krijgen van een burn-out. Ik voer dit onderzoek uit in overleg met mw Noks Nauta van het IHBV. De resultaten worden t.z.t. ook via het IHBV terug gemeld.
Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar hoogbegaafde volwassenen die een burn-out hebben (gehad) en bereid zijn om hierover geïnterviewd te worden (duur ± 1 uur). Dit kan op iedere gewenste locatie in heel Nederland.

Ik zoek volwassen hoogbegaafde mensen:

  • Bij wie de diagnose burn-out niet langer dan twee jaar geleden is gesteld;
  • bij wie de diagnose burn-out is gesteld door een bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of psycholoog;
  • die in loondienst waren ten tijde van de diagnose burn-out;
  • die de burn-out voornamelijk hebben opgelopen door omstandigheden op het werk (dus niet primair door privéomstandigheden).

Een voorwaarde is dat u beschikbaar bent voor een interview in de maand november. Tijdens het interview wordt ingegaan op uw perceptie van uw burn-out en wat volgens u factoren zijn (geweest) die hebben bijgedragen tot uw burn-out.

Met behulp van uw verhaal kan ik meer inzicht krijgen in het ontstaan van burn-out bij hoogbegaafden. En daarmee kunnen aanbevelingen voor de hoogbegaafden én voor werkgevers gegeven worden om de werkomstandigheden voor hoogbegaafden te verbeteren met als doel de kans op burn-out op het werk te verkleinen.

Indien u geïnteresseerd bent om geïnterviewd te worden en daarmee een steentje bij te dragen aan onderzoek naar hoogbegaafdheid op het werk, kunt u mij mailen op [email protected]

Hartelijk dank.

Akkelijn Elshof
Masterstudent Strategisch HRM
Radboud Universiteit Nijmegen