Oproep deelname wetenschappelijk onderzoek

Als IHBV stimuleren wij goed wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid. In dat kader willen we graag je medewerking vragen voor een onderzoek van Hedy Smeets.

Hedy studeert aan de Nyenrode Business Universiteit en doet in het kader van haar afstuderen een vragenlijstonderzoek naar hoogbegaafdheid, psychologisch kapitaal en burn-out. Het zou heel fijn en waardevol zijn als zoveel mogelijk mensen haar vragenlijst zouden willen invullen. Dat duurt ongeveer 10 minuten en is uiteraard geheel anoniem en vrijblijvend.

Via deze link kun je meer lezen over het onderzoek en de vragenlijst invullen: Uitnodiging scriptieonderzoek ‘Burn-out & hoogbegaafdheid’

Eventuele vragen over dit onderzoek of over hoe er wordt omgegaan met de verzamelde gegevens kun je stellen via [email protected]

Heel veel dank voor je deelname!