Oproep deelname aan onderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafde volwassenen

Namens Janet van Horssen

Voor een onderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafden ben ik op zoek naar hoogbegaafde volwassenen die hun levensverhaal met mij willen delen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van mijn masterthesis levenslooppsychologie aan de Open Universiteit Nederland, onder supervisie van Dr. Theo Verheggen en Dr. Nele Jacobs.

Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is een verkenning van het zelfbeeld van hoogbegaafde volwassenen, die hun hoogbegaafdheid op volwassen leeftijd hebben ontdekt. Tijdens de levensloop zijn er een aantal invloeden die bijdragen aan de vorming van het zelfbeeld (Diehl et al., 2011). Hoogbegaafden worden tijdens de levensloop voor uitdagingen gesteld waar niet-hoogbegaafden niet mee te maken krijgen (Neihart, 1999). Dit heeft mogelijk invloed op de vorming van een positief zelfbeeld. Eerdere onderzoeken naar het zelfbeeld van hoogbegaafden zijn vooral gericht op de relatie tussen het zelfbeeld en de leerprestaties van kinderen en adolescenten (Dai et al., 2011). Centraal in dit onderzoek staat de vraag: Hoe ontwikkelt zich het zelfbeeld van hoogbegaafden die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd gedurende de levensloop?

Opzet van het onderzoek

U komt in aanmerking voor het onderzoek wanneer u wanneer op volwassen leeftijd (> 20 jaar) hebt ontdekt dat u hoogbegaafd bent. Uw hoogbegaafdheid moet zijn vastgesteld door een IQ-test (bv de WAIS of de Mensa-test; IQ ≥ 130). Uit de aanmeldingen zullen een aantal deelnemers worden geselecteerd op basis van een aantal variabelen, om een zo groot mogelijke variatie in deelnemers te bereiken. Het kan dus voorkomen dat u zich wel heeft aangemeld, maar niet in aanmerking komt voor deelname aan dit onderzoek. Hierover krijgt u bericht. Wanneer u geselecteerd bent voor deelname, dan wordt u uitgenodigd voor een interview. Dit interview zal ongeveer 1,5 – 2 uur duren en vindt plaats op een door u gekozen plaats. De gesprekken zijn vertrouwelijk en bij rapportage zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

Deelnemen en/of vragen

Ik hoor graag van u wanneer u wilt deelnemen aan het onderzoek. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarbij ik ontvang ik graag de volgende gegevens van u

  • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer
  • Uw geslacht
  • Uw leeftijd
  • Uw IQ-score (of percentielscore), de test waarmee en het jaar waarin deze werd vastgesteld
  • Bent u wel/geen lid van Mensa Nederland

Ook wanneer u naar aanleiding van deze oproep vragen heeft of verdere informatie wenst, dan vind ik het fijn om van u te horen. U kunt uw contact met mij (Janet van Horssen) opnemen via bovengenoemd e-mailadres of via telefoonnummer 06-17766228.

Het onderzoek vindt plaats in overleg met de vereniging Mensa Nederland en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Via de vereniging Mensa Nederland en het IHBV worden deelnemers voor dit onderzoek geworven. Met uw vragen kunt u daarom ook terecht bij Caroline Verdonk (Vereniging Mensa Nederland; carolin[email protected]) en bij Noks Nauta (IHBV; [email protected]).

Referenties

Dai, D. Y., Swanson, J. A., & Cheng, H., State of Research on Giftedness and Gifted Education: A Survey of Empirical Studies Published during 1998-2010, Apr 2011, Gifted Child Quarterly, 55(2), p 126-138.

Diehl, M., Youngblade, L. M., Hay, E. L., & Chui, H., The development of self-representations across the life span. In K. L. Fingerman, C. A. Berg, J. Smith & T. C. Antonucci (Eds.), 2011, Handbook of life-span development., p 611-646. New York, NY US: Springer Publishing Co.

Neihart, M., The impact of giftedness on psychological well-being: What does the empirical literature say?, 1999, Roeper Review, 22(1), p 10-17.