Oproep Mensafonds: Draag bij, draag voor!

Stichting Mensa Fonds organiseert dit jaar opnieuw de uitreiking van de Mensa Fonds Awards en doet hierbij een oproep om mensen voor te dragen. Ken je iemand die in de HB-wereld het verschil maakt op het gebied van Onderwijs, Werk of Maatschappij? Voor jou persoonlijk, of ten bate van anderen? Draag dan deze persoon of organisatie dan voor. Dat kan via het Awards-voordracht-formulier op de website www.MensaFonds.nl

Stichting Mensa Fonds viert de hoogbegaafdheid, omdat zij de talenten van deze groep mensen meer zichtbaar wil maken voor de samenleving. Daardoor voelen mensen met een hoge intelligentie zich meer op hun plek in de samenleving en komen hun talenten optimaal tot hun recht. Dit is helemaal in lijn met de doelstelling uit de internationale constitutie van Mensa die luidt: ‘for the benefit of humanity’

Een van de manieren om op een positieve manier aandacht te vragen voor hoogbegaafdheid en voor mensen die in het HB-veld het verschil maken, is de toekenning van de Mensa Fonds Awards tijdens een feestelijke Awards-uitreiking. Inmiddels wordt het evenement voor de vijfde achtereenvolgende keer georganiseerd. Het heeft de nodige positieve publiciteit voor Hoog-Intelligentie in zijn algemeenheid opgeleverd en voor de genomineerden en winnaars in het bijzonder.

De uitreiking is op 11 november 2017 in het Maarten Maartenshuis in Doorn. Je kunt daar gratis bij zijn en na afloop genieten van de door Mensa Fonds aangeboden netwerkborrel door je aan te melden via [email protected]. Maar eerst vragen we je om na te denken wie jij zelf in het zonnetje zou willen zetten.

Ken je iemand die in de HB-wereld het verschil maakt op het gebied van Onderwijs, Werk of Maatschappij? Voor jou persoonlijk, of ten bate van anderen? Draag dan deze persoon of organisatie dan voor. Dat kan via het Awards-voordracht-formulier op de website www.MensaFonds.nl

Door mensen voor te dragen, zorg je voor een succesvolle Mensa Fonds Awards uitreiking. En je zorgt ook voor een goed gevoel bij de genomineerden. En uiteraard ook bij jezelf, want hoe fijn is het niet wanneer iemand die jij waardeert, ook een officiële waardering krijgt!
Ter inspiratie hieronder het overzicht van de genomineerden en de winnaars van de vier voorgaande jaren: