[Gesloten]Oproep: Onderzoek naar veerkracht en werk

Aan de Vrije Universiteit Brussel vindt op dit moment een onderzoek plaats naar Veerkracht op het werk onder leiding van Prof. Dr. Elke van Hoof, in het kader van een masterproef “Klinische psychologie”
Veerkrachtige mensen passen zich op een positieve manier aan bij stresserende gebeurtenissen en hebben minder kans op burnout. Ze gedragen zich op een manier die hun welzijn op verschillende domeinen bevordert. Maar wat zorgt er nu precies voor dat de één veerkachtiger is dan de ander? Verschillende factoren als empathie, sociaal gedrag, een positief zelfbeeld, een optimistische houding naar de toekomst en het actief steun zoeken bij familie en vrienden zijn slechts een tipje van de sluier.

In het onderzoek wordt ook bekeken of deze beleving anders is voor personen met hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid.

Doe mee via de website www.veerkrachtigophetwerk.be
Zodra de thesissen en artikelen van onderzoek volgen zullen we hierover berichten.