Dialogues House

Op 21 augustus 2013 gaven Noks Nauta en Rianne van de Ven een workshop in het Dialogues House in Amsterdam. Vanwege copyright staat deze presentatie niet hier op de site. De presentatie inclusief uitwerkingen van de plenair gedeelde resultaten van de interactieve werkvormen is bij het secretariaat opvraagbaar.

Onderzoek Universiteit van Utrecht naar werkbeleving van hoogbegaafden

In het kader van een onderzoek naar werkbeleving dat loopt bij de Universiteit van Utrecht (Sociale en Organisatie Psychologie o.l.v. prof dr Toon Taris) kon een groep hoogbegaafde werkenden worden onderzocht. De eerste vragenlijst is afgenomen in april/mei 2012. De respons was met meer dan 1200 deelnemers overweldigend. De tweede vragenlijst is in april 2013 afgenomen bij deels dezelfde mensen. Een rapportage hierover wordt begin 2014 verwacht. Op 27 juni 2014 is er een symposium over de uitkomsten van het onderzoek.

Klik hier voor het beknopte rapport over het eerste deel.
Ook het tweede deel is inmiddels gepubliceerd. Klik hier voor het bericht.

Aandacht voor hoogbegaafde studenten aan de Open Universiteit

OU

De Open Universiteit wil aandacht gaan besteden aan hoogbegaafde studenten. In een artikel in het blad Modulair (3 februari 2012) beschrijven Noks Nauta (IHBV) en Leonie Heldens (regionaal studievoorlichter OU) in het kort de vragen die veel hoogbegaafde studenten zichzelf stellen, zoals: Wat is er toch met mij aan de hand? of: Waarom haal ik de tentamens niet terwijl ik de stof wel beheers?

Vaak weten deze studenten dan nog niet dat ze hoogbegaafd zijn. Herkennen van je eigen hoogbegaafdheid is van belang om effectiever om te gaan met je kwaliteiten.

De OU wil graag verkennen of ze zo nodig gerichte ondersteuning kan gaan bieden en organiseerde daarom op 24 maart 2012 een bijeenkomst over dit thema.

Klik hier voor het artikel