In het kader van de seniorendag op 5 oktober 2018 publiceert het IHBV 3 nieuwe seniorenportretten.

Hoogbegaafde senioren zijn nog veel onzichtbaarder dan hoogbegaafde volwassenen. We weten uit ervaringen dat dit kan leiden tot eenzaamheid en je onbegrepen voelen. Het IHBV is sinds 2011 bezig om de nog schaarse kennis over de doelgroep hoogbegaafde senioren te verzamelen en te verspreiden en er nieuwe kennis bij te vergaren. We doen dat enerzijds om hoogbegaafde ouderen zelf bewuster te maken van hun specifieke kenmerken en behoeften, omdat die waarschijnlijk anders zijn dan van gemiddeld intelligente ouderen. Anderzijds doen we dit om kennis hierover te verspreiden onder professionele zorgverleners en mantelzorgers. Ons doel daarmee is dat hoogbegaafde ouderen op den duur minder eenzaam zullen zijn, op een gelukkiger manier oud worden en wellicht nog iets kunnen betekenen in de maatschappij.
Na de twee geschreven portretten die al vanaf 2015 op de website staan (klik hier), zijn er nu drie nieuwe portretten bij gekomen. Samen geven ze een kleurrijk beeld van hoogbegaafde ouderen, hun kenmerken en behoeften. U vindt de nieuwe portretten in woord en beeld hieronder.

Teksten: Natascha Kayser
Foto’s: Gijs de Kruijf


Klik hier om het portret van Hepke Braam te openen (pdf in nieuw venster)Klik hier om het portret van Tonny de Groot te openen (pdf in nieuw venster)Klik hier om het portret van Miek Hoofd te openen (pdf in nieuw venster)