reactie op Intermediar artikel: Onhandelbaar Briljant

Vandaag, 27 augustus 2017, stuurden wij een mail naar de redactie van Intermediair met onze reactie op hun artikel Onhandelbaar Briljant.

Link naar het artikel van Intermediair: Onhandelbaar Briljant.

Onze reactie:

Geachte redactie van Intermediair,

Wij zijn zeer verheugd dat u recent aandacht besteedde aan het thema hoogbegaafden op het werk (‘Onhandelbaar briljant’, 17 augustus 2017). Zoals u in het artikel beschrijft zijn er zeer intelligente mensen die hun intelligentie niet effectief gebruiken en er zelfs last van hebben. Ook hun omgeving vindt ze soms onhandelbaar. Het artikel illustreert dat er nog veel te ontwikkelen is om deze doelgroep zinvol te laten participeren.

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen heeft als doelstelling om het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren, zodat hun talenten optimaal tot ontplooiing komen. Als kennis-, project- en netwerkorganisatie dragen wij hieraan bij door de thema’s, zoals genoemd in uw artikel, uit te werken tot zinvolle producten voor diverse doelgroepen.
De stichting Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is in 2010 opgericht en heeft de ANBI status. Zie: www.ihbv.nl.

Op onze website staat, zeker op het gebied van hoogbegaafden op het werk, veel kennis. U vindt er korte informatieve leaflets, artikelen, een literatuurlijst, recensies etc. Ook organiseert het IHBV nu op 12 locaties zogenaamde HB-Café’s, waar thema’s met betrekking tot hoogbegaafdheid bij volwassenen worden gepresenteerd en hoogbegaafde volwassenen elkaar ontmoeten. Er staat op de website een lijst van hulpverleners die zelf aangeven dat ze geschikt zijn voor hoogbegaafde volwassenen. Daarnaast is er een webshop waarin onder andere de recente publicatie over volwassenen en hoogbegaafdheid besteld kan worden (‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je kwaliteiten intelligent en positief in’ https://ihbv.nl/hoogbegaafden-volwassenen-boek/).

Werknemers die mogelijk hoogbegaafd zijn, of er meer over willen weten, kunnen bij ons veel kennis vinden. Ook hun leidinggevenden, mensen in de HRM sector en hulpverleners zoals bedrijfsartsen en psychologen kunnen bij ons kennis over hoogbegaafde volwassenen vinden.

Wij hopen dat u uw lezers, als aanvulling op uw artikel, hiervan op de hoogte wilt stellen. We zijn ook altijd bereid tot een gesprek of interview voor een aanvullend perspectief op hoogbegaafde volwassenen.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur, Petra Heeren-Hoff (bestuurslid PR & Communicatie)