Slimme senioren; Geslaagde bijeenkomsten op 13 maart 2019 over een nog vrij onbekende doelgroep

In het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid organiseerden Gemma Geertshuis, Marieke Schuurman en Noks Nauta (Werkgroep Hoogbegaafde Senioren) twee informatie- en discussie bijeenkomsten over hoogbegaafdheid bij ouderen. De doelgroep bestond uit: senioren die zich (mogelijk) herkennen in de kenmerken van hoogbegaafdheid, familieleden en naasten van deze mensen, mantelzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals die met ouderen werken en andere geïnteresseerden.

Het persbericht had vooraf al de aandacht getrokken van Trouw dat er op 10 maart een artikel aan wijdde waarvoor Noks Nauta was benaderd om informatie te geven.

De twee sessies op 13 maart in Utrecht trokken samen 32 deelnemers. Een mooie opkomst vonden we. De bezoekers waren heel divers van achtergrond en hun vragen (die we aan het begin inventariseerden) sloten grotendeels aan op het programma dat we hadden voorbereid: een kennisdeel (hoe zien we hoogbegaafdheid, wat weten we van hoogbegaafde ouderen?) en een discussiedeel (welke dilemma’s spelen er, wat moet er volgens u gebeuren, waar is behoefte aan?). Bij enkele mensen maakte deze bijeenkomst persoonlijk veel los. Ook waren er mensen die meteen aansluiting zagen bij hun (vrijwilligers)werk en gemotiveerd om hier mee verder te gaan. Het idee van het gaan organiseren van ontmoetingen (zoals de HB-Cafés) werd breed onderschreven. We kregen veel complimenten voor het initiatief. De handout van de presentatie treft u hier aan

Uit de mondelinge reacties en de ingevulde evaluatieformulieren maken we op dat men heel positief was over deze bijeenkomsten. Diverse mensen boden aan om concreet iets te gaan doen bijvoorbeeld in de vorm van onderzoek of het mee-organiseren van bijeenkomsten voor deze ouderen.

Op 13 maart was een verslaggever van de Volkskrant aanwezig die er een uitgebreide column aan besteedde op 15 maart.

De Werkgroep Hoogbegaafde Senioren, die recent is opgericht vanuit het IHBV, zal de evaluaties binnenkort gaan bespreken en bekijken wat we gaan uitwerken.

Voor wie ons als Werkgroep wil mailen hebben we een speciaal mailadres: [email protected]

Gemma Geertshuis
Marieke Schuurman
Noks Nauta