Steeds meer onderzoek vanuit het IHBV!

onderzoekVanuit het IHBV zijn we steeds op zoek naar mensen die onderzoek willen doen met betrekking tot hoogbegaafde volwassenen. Helaas hebben we geen financiële middelen daarvoor. Daarom zijn we heel blij met bijvoorbeeld studenten en met onderzoekers die vrijwillig voor ons werken. Om onderzoek vanuit het IHBV te doen, stellen we wel eisen aan de kwaliteit en gaan daarover in overleg. We begeleiden en ondersteunen die mensen dan zoveel mogelijk. Ook helpen we met het zoeken naar literatuur en leggen we contacten voor hen met andere onderzoekers op hun terrein. We verspreiden oproepen voor medewerking aan dat betreffende onderzoek vanuit het IHBV, o.a. via de nieuwsbrief en op de website. Soms ook via LinkedIn groepen. Ook zorgen we ervoor dat de uitkomsten bekend gemaakt worden. Zowel onder hoogbegaafden als onder professionals, bijvoorbeeld via artikelen in tijdschriften.

De laatste tijd neemt het aantal onderzoeken en het aantal ideeën om onderzoek te doen sterk toe, waar we uiteraard heel blij mee zijn! Binnenkort komt er weer een aantal oproepen in de nieuwsbrief. De thema’s zijn van zeer verschillende aard, waaruit blijkt hoeveel vragen er rond hoogbegaafdheid bij volwassenen leven.

We vragen jullie begrip voor het feit dat de uitkomsten van deze onderzoeken niet altijd snel bekend gemaakt kunnen worden. Het verwerken van de gegevens van die onderzoeken kost tijd. Ook al omdat sommige van onze onderzoekers het geheel in hun vrije tijd doen. Sommige studentenprojecten duren ook minstens een jaar of langer. Ook kost het publiceren van artikelen in tijdschriften veel tijd. Enerzijds is het schrijven arbeidsintensief en ook hebben sommige redacties heel veel tijd nodig voor hun beoordeling. Daarnaast hebben we gemerkt dat hoogbegaafdheid als thema bij een aantal professionele tijdschriften weerstand oproept.

Tot nu toe zijn de reacties op oproepen voor onderzoek vanuit het IHBV altijd heel goed geweest. Zowel voor kwalitatief onderzoek (interviews) als voor kwantitatief onderzoek (vragenlijsten). We hopen dat dat zo blijft! We doen ons best om de resultaten zo snel mogelijk, soms in beknopte vorm, terug te melden. Voor sommige tijdschriften geldt echter dat de resultaten nog niet naar buiten gebracht mogen worden vóór publicatie. We hopen dat je daar begrip voor hebt.

De coördinatie van de onderzoekprojecten ligt bij Noks Nauta