27-06-2014 Symposium: Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers

Hoogbegaafden zijn in potentie zeer waardevolle werknemers voor een organisatie. Met hun intelligentie en creativiteit kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen waarmee organisaties dagelijks worden geconfronteerd. Toch komen de talenten van hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht. Soms ervaren hoogbegaafden op het werk zelfs méér problemen dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen en/of te weinig aansluiting ervaren in hun werk en werkomgeving.

De vakgroep sociale – en organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht (MSc Gaby Reijseger (promovenda), dr. Maria Peeters, prof. dr. Toon Taris) deed een uniek onderzoek! Er werden twee metingen uitgevoerd onder resp. 1262 en 866 hoogbegaafden met vragen over hun werkbeleving. Eén van de succesfactoren voor het welslagen en welbevinden van hoogbegaafden op het werk is de vraag of er een goede fit is tussen enerzijds kennis, motivatie en vaardigheden van hoogbegaafde werkers en anderzijds de kenmerken van hun werkomgeving. Zijn er verschillen tussen de werkbeleving van hoogbegaafden in loondienst en die van zelfstandig werkende hoogbegaafden? En hoe verhouden de uitkomsten zich ten opzichte van andere werknemers? Op vrijdag 27 juni presenteert de Universiteit Utrecht de resultaten van dit onderzoek met aandacht voor zowel theorie als praktijk.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Een hoogbegaafde werknemer en een leidinggevende spreken vanuit hun persoonlijke beleving over de uitkomsten van het onderzoek en hun ervaringen in de praktijk. Het symposium wordt afgesloten met een forumdiscussie, waar tips en adviezen worden gegeven voor duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafden op het werk door deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid.

U krijgt met deelname aan dit symposium zicht op wat hoogbegaafdheid is, waar aandachtspunten liggen voor professionals, werkgevers en werknemers om te zorgen voor een betere benutting van talenten in organisaties en u krijgt hiervoor een aantal praktische tips bijvoorbeeld naar aanleiding van de vragen:

  • Hoe herken je hoogbegaafden op het werk en hoe motiveer je ze?
  • Is er een verband tussen bevlogenheid/cynisme/uitputting/verveling/ en hoogbegaafdheid?
  • Wat kan de organisatie doen aan talentontwikkeling?
  • Wat kan een leidinggevende doen aan een betere aansluiting tussen hoogbegaafd talent en de organisatiekenmerken?
  • Wat kan een hoogbegaafde in loondienst zelf doen?
  • Wat is de rol van specialisten (bijvoorbeeld de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, arbeid- en organisatiepsycholoog, coach)?

Voor wie bedoeld?

Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp en speciaal hoogbegaafden, managers, HR-medewerkers, bedrijfsartsen, A&O -, A&G – en GZ-psychologen en studenten.

Het ABSG heeft 3 accreditatiepunten voor bedrijfs- en verzekeringsartsen toegekend. Accreditatie bij het NIP is aangevraagd.

Symposiumorganisatie

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen

NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (www.nkdi.nl)

Koos van der Spek Advies (www.koosvanderspek.nl)

Download hier het programma