Voortgangsrapportage HB in Uitkeringen id-Kennis / id-Plein

Patrice van de Vorst, projectleider ‘HB aan het werk’ bij id Plein/id Kennis maakt de volgende voortgangsrapportage over dit project waarin het IHBV participeert.

Projectrapportage HB aan het werk augustus 2014